Corporate websites
  • Man in courier van with cardboard boxes
  • Senior man reading stock listings
  • Woman in plastic rain coats
  • Smiling worker between oil barrels

Typer avfall

Papp, plast og annet resirkulerbart materiale kan komprimeres til baller, som gir deg mer ledig plass, bedre intern logistikk og reduserte kostnader for avfallshåndtering.

Papp

Ved komprimering av papp, oppnår du stor reduksjon av volum, opptil 90 %.

Papir

Dette avfallsmaterialet er vanligvis revet materiale, poser, ukeblader og aviser.

Plast

I plastavfall er det svært mange variasjoner med ulike internasjonale klassifikasjoner.

Utvidet plast

Dette er svært verdifulle avfallsfraksjoner som finnes i mange ulike bruksområder.

Metall

Lette metalltyper i ulike bruksområder kan også komprimeres i baller.

Tekstil

Stoff som avkutt og klær for gjenbruk kan komprimeres i en ballepresser.