Corporate websites
Nyheter & Events
25-4-2017

Vi vil ha hver en fiber tilbake

Kontakt mig snarest
Jeg vil gerne høre mere om jeres affaldsløsninger.
Ja takk, kontakt
Jeg ønsker å bli kontaktet om en mulig avfall løsning.
Gjennbruksikon på en bakgrunn av tomme pappesker

Det var konklusjonen på et nylig avholdt forum i Brussel om papp sin rolle i den sirkulære økonomi


Den sirkulære økonomi er kjennetegnet ved bedre utnyttelse af ressurser for at minske forbruket av naturlige mineraler og råmaterialer.

Papp-emballasje er et godt eksempel på dette: pappemballasje samles inn etter bruk, sorteres og lages om til nye papp produkter.

På det nylig avholdte forretningsforum Circular by Nature i Brussel, var det representanter for EU, NGO’er og den europeiske industri for å diskutere viktigheten av å gjenbruke emballasjemateriale. Forumet var arrangeret av EURACTIV of FEFCO, den europeiske sammenslutning av papp-produsenter.

Forumet vart avholdt etter at Europa-Parlamentet nylig stemte for å øke ambisjonene for gjennbruket i EU, den såkaldte avfallspakken.


85 prosent gjenbruk – men vi kan gjøre det bedre!

"Papir- og pappemballasje er det materiale, som blir gjenbrukt mest. Faktisk gjenbrukes 84,7 prosent," fortalte Stefano Rossi, direktør for emballasje hos DS Smith, "men vi kan gjøre det bedre."

Paneldeltagere diskuterer

Nøkkelen til at utnytte brukt papp- og papiremballasje enda bedre er at flytter fokus fra gjenbruk til innsamling: "Vi har bruk for hjelp fra alle institusjoner og fra alle personer i Europa, så vi får hver en fiber tilbake og kan gjenbruke den. Bedre innsamling betyr mer materiale som blir gjenbrukt. Vi er engasjerte – og har kapasiteten i Europa – til at gjenbruke opp mot 100 prosent av det som blir innsamlet," konkluderete Rossi.

Les mere om hvordan en ballepresse kan forbedre din innsamling af papp

Les mer om FEFCOs initiativ Circular by Nature (på engelsk)