Corporate websites

Ny europeisk sikkerhetsnorm - EN16500

I 2015 er en ny europeisk sikkerhetsstandard for vertikale ballepresser innført.
EN16500 beskriver et meget høyt sikkerhetsnivå for alle vesentlige funksjoner av pressen
Sikkerhet jfr PLr
Ja takk, venligst kontakt meg!
La meg høre mer om deres presser og maskinens sikkerhet generelt.
Se video
RETAIL FOOD
Jeg bruker denne pressen til at presse papp. Det er enkelt og føles sikkert. Det er ikke noe som kan gå galt.
Hans Lautrup, salgsassistent
Rema 1000

Sikkert design

Bramidan ballpresser er utviklet og fremstillet med fokus på sikkerhet for brukeren, som skal være trygg og beskyttet under betjening av maskinen.
Bramidan ballepresser overholder EN16500 sikkerhedsstandarden

En europeisk universal standard for ballpresser

Den nye EN16500 standarden beskriver i detaljer, hvordan vertikale ballpresser skal fremstilles for at oppnå høyeste sikkerhet. Den er en del av CE-merkingen og tar høyde for følgende sikkerhetspunkter:

Nr 1 Sikkerhedspunkt EN16500 - mand fylder pap i Bramidan ballepresser Dørkontakten skal være ikke-manipulerbar, for at hindre åpen låge under pressesyklusen. Brukeren skal åpne / lukke døren etter hver syklus:

Kontrollsystemets sikkerhetsrelaterte deler skal overholde det påbudte PLr d nivå.


Nr 2 Sikkerhedspunkt EN16500 - ikke-manipulerbar dørkontakt på Bramidan affaldspresserDørkontakten skal ha backup-funksjon. F.eks. hvis en dørkontakt går istykker, skal systemet identifisere feilen og hindre igangsetning av pressplaten:

Kontrollsystemets sikkerhetsrelaterte deler skal overholde det påbudte PLr d nivå..


Nr 3 Sikkerhedspunkt EN16500 - spindellukketøj brugt til sikker udsmidning af balleBallpressen nederste døren skal kunne åpnes kontrollerte og langsomt, for at unngå skader:

Personskader forårsaket av hurtig og ukontrollerbar åpning av nederste dør skal unngås.
Nr 4 Sikkerhedspunkt EN16500 - to-hånds betjeninger placeret på siden af pappresserTo-hånds betjeningen skal plaseres på siden av presseren:

To-hånds betjeningen til utkast av ballen skal være plassert utenfor det område, hvor den ferdige balle lander, og operatøren skal ha god oversikt.Nr 5 Sikkerhedspunkt EN16500 - sikker to-hånds betjening udsmider færdig balleKun mulig at vippe ballen ut, når de to knapper trykkes ned samtidig (innenfor Δ t 0.5 sek). Dette skal være ikke-manipulerbar:

Den to-hånds betjente utkastmekanismen av ballen, styrt av tilbaketrekningen av pressplaten, skal overholde sikkerhetsnivå PLr d.


Nr 6 Sikkerhedspunkt EN16500 - udsmider mekanisme inde i Bramidan affaldspresserHastigheten for utkast av den ferdige ballen ut på gulvet eller en pall skal være kontrollerbar:

Utkastmekanismens hastighet skal være kontrollerbar for at unngå, at en full-høyde ball tipper mere end 90°, når den vippes ut.


Nr 7 Sikkerhedspunkt EN16500 - grafik af lavt støjniveau ved Bramidan ballepresserDet skal være fokus på et akseptabelt støynivåa.

Støynivået skal reduseres til det lavest mulige nivå.Se Bramidan video af EN16500

Vi har lavet en video for å vise, hvilken betydning bestemmelsene i den nye standard EN16500 har på hverdagen for brukeren av ballpresser.