Corporate websites

Mobile komprimatorer

Renovatøren transporterer hele maskinen, når den skal tømmes.
Ja takk, venligst kontakt meg!!!
Jeg er interessert i en gratis gjennomgang av vår nåværende avfallsløsning.
Andre produkter
Vi leverer stasjonære komprimatorer:
 1. Pressenheten og container er avskilt.
 2. Renovatøren transporterer kun selve containeren, når den skal tømmes.

Vil du vite mer?
Image Serviceluge
Inspeksjonsluken gir en sikker og hurtig tilgang til innkastkammeret.
Image Foldbar krog, P. Fournaise
Den foldbare kroken i front tilpasses renovatørens bil.
Image Silkeborg Spildevand
Luftplagene forsvant da Silkeborg Spildvand fikk installert en PHR16.
Image Besteller Haderslev
Bestseller fikk en rask og effektiv ifylling med en mobilt løftevender.
Image baghjul Billund Lufthavn
Praktisk plassering av hjulene sikrer en enkel håndtering av den mobile komprimatoren.
Image P. Fournaise
Vores komprimatorer kan leveres i den farve, som matcher jeres behov.
Bredt utvalg av mobile komprimatorer
Mobile komprimatorer kan anvendes til papp, papir, plast, brennbart eller organisk avfall. På alle mobile komprimatorer er press- og containerdelen montere i én og samme enhet, og renovatøren transporter hele maskinen, når den skal tømmes.
 

 1. HG & HGS
  De mest vanlig modeller, som matcher de fleste behov.
   
 2. HA & HAN
  De minste modeller innenfor mobile komprimatorer.
   
 3. PHR & PSR
  Selvrensende mobil komprimator til vått avfall.
        
De kan alle utstyres med et GSM modem, som sender en sms eller en e-mail, når komprimatoren er full og skal hentes av renovatøren.

HG & HGS
Innenfor denne serie leverer vi en bred vifte av fleksible avfallsløsninger. Containere på 16-20 m³ har en praktisk størrelse, og det lave innkastet gjør det enkelt å fylle avfall i komprimatoren.

 1. En konisk konstruksjon sikrer en problemfri tømming
 2. Stort utvalg av ekstrautstyr
 3. Den glatte overflaten gir mulighet for profilering av firmalogo eller reklame

Brochurer

HA & HAN
Er plassen begrenset og er avfallsmengdene relativt store så er denne komprimatoren den rette løsningen. Containerene leveres i størrelser mellom 6m³ og 12m³. Også her kan innkastet skreddersys til deres behov.
  
 1. Den lave innkasthøyden letter håndtering av avfallet
 2. Sentralt låsesystem gir en sikker og hurtig tømming
 3. Hurtig og enkel installasjon. Koble til strømmen og komprimatoren er klar til bruk

Brosjyre


Se video - Mobil komprimator med lift

PHR & PSR
Avfall som inneholder væske fra eksempelvis matavfall og som skaper luktplager, kan løses med denne selvrensende komprimator. Ekstra forsegling av tømmedøren sikrer, at væske ikke renner ut.
  
 1. Kraftig redusering av luktplager
 2. Enkel adgang til vedlikehold av komprimatoren
 3. 3. Pressplaten er utført som en pendel og selvrensende

Brosjyre

Dairy Fruit A/S i Odense fant den rette løsning, da de investerte i en PHR20