Nyheter fra Bramidan Presto


5 grunner for hvorfor du trenger en vertikal eller horisontal ballepresse for papp  

02 oktober 2019

Å drive en bedrift går vanligvis hånd i hånd med veksten av papp og papir, hvis bedriften vokser, vokser også mengden avfall. Jo mer avfall bedriften har, jo større avfallskostnader og lagringsplass kreves. En vertikal eller horisontal pappresse kan bidra til å løse lagringsproblemer og kostnader rundt dette.

Pappkartonger i en bunke

En pappkomprimator er en maskin som dens hovedoppgave er å redusere mengden avfall. Komprimatoren kan være i form av en vertikal ballepresse eller for eksempel en automatisk horisontal presse med større innkaståpning. Med sistnevnte er det mulig å justere lengden på pappballen og gjøre det mulig å komprimere mye mer avfall.

Å redusere mengden avfall er ikke den eneste fordelen med bruk av denne typen utstyr. Her er noen av dem:

1. Redusere bedriftens kostnader

Bramidan ballepresse for papp kan bidra til en betydelig reduksjon i selskapets utgifter. Ved å komprimere papp i maskinen, kan du raskt bli kvitt overfylte containere, fordi det komprimerte avfallet tar mye mindre plass. 

Komprimerte pappesker tar mye mindre plass, som gjør at containerne trenger færre tømminger. Det er derfor mulig å redusere både transportkostnader og kostnader forbundet med lagring av avfallet. 

Når papiravfallet ditt blir komprimert til ferdige baller, kan du forhandle til deg bedre priser hos avfallshåndteringsselskaper og gjøre det mulig å tjene penger på avfallet deres. Det er verdt å vite at komprimert råstoff har en definitivt høyere verdi, noe som vil gi deg en betydelig høyere salgspris.

Horisontal komprimator CC - fjerning av pappball

Horisontal komprimator CC - utballing

Horisontal komprimator HPK - påfyll av papp  

Horisontal komprimator HPK - fjerning av pappball

2. Plassbesparing

Pappkomprimatoren vil redusere mengden avfallslagring betydelig, og dermed muliggjøre en mer effektiv bruk av tilgjengelig plass. Alle selskaper og butikker, hvor hver centimeter av lageret teller, vil dra nytte av tilleggsplass. Som nevnt, reduksjon av avfallsmengde betyr også reduksjon i lagringskostnadene.

Effektiv lagerhåndtering er et veldig viktig element i effektiv drift av selskapet - den sparte plassen kan tildeles, blant annet til distribusjon av tilleggssortiment eller nye maskiner for å forbedre selskapets drift. 

3. Forbedring av logistikken

Pappavfallet som samles i bedriften, krever regelmessig transport til avfallshåndteringsselskaper. Pappkomprimatoren reduserer mengden avfall og gjør det mulig å minimere antall nødvendige transporter, noe som igjen forbedrer selskapets logistikk.

Færre bestilte transporter av bedriftens avfall, betyr færre problemer knyttet til planlegging av en effektiv tidsplan for avfallshåndtering. 

I tillegg kan pappressen utstyres med Bramidan Intelligent Monitoring Solution (BRA-IN). Takket være modemet og SIM-kortet som er installert i maskinen, har du tilgang til informasjon om maskinens fyllingsnivå, antall produserte baller og servicebehov. Alt dette muliggjør effektiv transportorganisasjon når mengden avfall når et visst nivå.

 

BRA-IN - overvåkningssystem

4. Forbedring av sikkerheten til de ansatte

Pappresser kan bidra til å øke sikkerheten for de ansatte. Kompabiliteten til våre maskiner med EN16500-standarden betyr blant annet at maskinen ikke vil starte før døren er lukket, noe som eliminerer risikoen for uhell. Det er et dobbelt sikkerhetssystem i maskinene som oppdager feil og stanser maskinen hvis det er nødvendig.

Papppressene er tette og frie for utestående elementer, og har en sterk spindellås som sikrer kontroll av døråpningen. For å fjerne ballen, må du bruke to hender - utkastet til ballen er derfor helt trygt og kontrollert.

Sikker utballing

Sikker lukking/åpning av døren

X30 - bezpieczne zamknięcie drzwi

5. Komfort og tidsbersparelse

Pappkomprimatorer sørger for en enkel og rask måte å redusere mengden avfall. Driften av maskinen er usedvanlig enkel, etter en kort opplæring vil de ansatte kunne komprimere avfall uten problemer. Enkelt og oversiktlig kontrollpanel med bare to knapper. I tillegg foreslår maskinen neste trinn i prosessen ved bruk av bakgrunnsbelysning, og indikatoren for fultlys forteller deg når ballen er klar til å bli bundet.

Våre presser kan plasseres nær avfallskilden, slik at det er mulig å raskt komprimere pappavfallet. Tid spart på avfallshåndtering vil tillate de ansatte å fokusere på sine daglige oppgaver.

Pappkomprimatoren kan integreres med produksjonslinjen, slik at produksjonsrester sendes direkte til maskinen. Slike forhold begrenser intern transport og øker arbeidseffektiviteten i selskapet. 

X30 - ifylling av papp  

X30 - utballing

Dette er selvfølgelig ikke de eneste fordelene...

Det er selvfølgelig ikke de eneste fordelene ved å bruke en pappresse av disse typene. Tenker du å kjøpe en ballepresse til papp? Kontakt oss - våre ansatte gir deg gjerne råd om valg av presse som vil være best egnet for din bedrift. 


La oss finne den beste løsningen for deg

Finn en kontaktperson i ditt område

Ring direkte eller fyll ut kontaktskjemaet.

  • stop Frode - mobil 971 18 100
  • stop Frank - mobil 400 66 223
  • stop Joakim - mobil 915 41 538

Fyll ut skjemaet og vi vil kontakte deg.

keyboard_arrow_up