Nyheter fra Bramidan Presto


Hygienisk avfalls-behandling hos Smaak & Co

15 nOVEMBER 2018

Virksomhetens nye skruekomprimator eliminerer risiko for forurensing fra avfall i produksjonen.

Den hollandske ostegrossist Smaak & Co. selger og produserer ost. Virksomheten forsyner spesialforretninger, catering, kantiner og supermarkeder med forskjellige osteprodukter.

I forbindelse med en omlegging av de interne produksjonslinjer investerte virksomheten i en ny avfallsløsning.

Nøkkelordet for virksomheten var hygiene, og Bramidan hadde en hygienisk og fleksibel løsning, som moderniserer den daglige avfallshåndteringen i virksomheten: En skruekomprimator plassert utenfor med en avfallssjakt, som leder avfallet direkte fra produksjonen og ned i komprimatoren.

Avfalls-behandling ifølge HACCP

I næringsmiddel industrien er der strenge krav til hygiene.

I 2013 innarbeidet Smaak & Co. de strenge HACCP-kriterier i alle områder av produktsjonen. HACCP, som står for Hazard Analysis and Critical Control Point, er en metode for å identifisere, vurdere og styre risikofaktorer i næringsmiddel produksjonen, som kan kompromittere mat og utgjøre en fare for forbrukerne.

Da Smaak & Co. flyttet inn i nye bygninger, ble også avfallshåndterngen innlemmet i virksomhedens HACCP-program.

Innovativ og hygienisk løsning til næringsmiddel industrien

Tidligere ble brukt papp kastet i 1100 liters-containere inne i produksjonen. Flere ganger om dagen kjørte de ansatte containerne ut, hvor de ble tømt i en 20 m3 komprimator.

Med den nye avfallsløsningen er det mulig for Smaak & Co. å håndtere alt avfall inne. Dermed unngår de ansatte å ta med forurensing inn i produksjonen.

Nå tømmes containerne ned i en avfallssjakt i veggen, som leder ned i skruekomprimatoren: ”Det er en ren og hygienisk løsning, som passer godt til produksjonslinjene i næringsmiddel industrien,” forteller Gerard Strasse, direktør for Smaak & Co.

Skruen gir optimal oppdeling

Den kompakte pressenheten øker containerkapasiteten med 50-100% sammenliknet med en mobil løsning.

  • stop Optimal oppdeling av avfallet forhindrer opphopning under lasting
  • stop Mer enn 50% større kapasitet enn hos en vanlig komprimator

Nå komprimerers alt avfall

Avfallshåndteringen hos Smaak & Co. har gjennomgått store forandringer, siden de fikk skruekomprimatoren. Komprimatoren brukes til papp, mens virksomheten bruker to mindre vertikale ballepresser til myk plast. Nylig har de også investert i en komprimator til deres restavfall.

Dermed komprimerer Smaak & Co. alt sitt avfall: “Valget av en skruekomprimator fremfor en alminnelig komprimator til papp har betydd, at pappen komprimeres 50% mer. Det har resulteret i store besparelser på avfalls-hentingen,” avslutter Gerard Strasse.

keyboard_arrow_up