Nyheter fra BramidanPresto


Big bags kan med fordel komprimeres i en ballepresse

onsdag 30. september 2020

Big bags er den ideelle løsningen for transport og midlertidig oppbevaring av løst gods. Spar plass ved å komprimere de tomme bagene.

Big bags komprimert til baller og stablet på paller Big bags komprimert til baller og stablet på paller

Mange virksomheter bruker big bags til oppbevaring av grus og sten, men også landbruksprodukter som korn, avfall og byggematerialer.

Det er en smart løsning, men hvor gjør du av dem når de er tomme?

Ofte blir de tomme sekkene brettet sammen, plassert på paller og oppbevart i en container. Det betyr flere håndteringer og det forstyrrer arbeidsområdet, og kan forårsake problemer og unødig bruk av medarbeidernes tid.

Gjenbruk dine big bags! En stor ballepresse plassert tett ved avfallskilden er løsningen. I stedet for hyppig transport av tomme sekker, med masse luft imellom, kan du i stedet komprimere dem og nøye deg med langt færre transporter av kompakte baller med gaffeltrucken. Containeren skal ikke tømmes så ofte, og det betyr at transportomkostningene blir mye lavere. Det gjør din miljøpåvirkning også, med mindre CO2 utslipp.

Vi kan tilby en løsning til komprimering av dine big bags.

En ballepresses hovedoppgave er å redusere volumet av ditt gjenbrukbare avfall, i dette tilfellet den plassen de store, tomme sekkene opptar etter anvendelse.

Kan en ballepresse redusere dine driftsomkostninger?

Når virksomheten vokser, gjør mengden avfall det også. Det kan bety større logistiske utfordringer. Jo mer avfall, jo høyere transportkostnader, og jo mer plass er det behov for til oppbevaring.

En Bramidan ballepresse til dine brukte big bags kan bidra til en betydelig reduksjon i driftsomkostninger.

Ved å komprimere big bags i maskinen kan du enkelt redusere overfylte containere, fordi de komprimerte sekkene opptar langt mindre plass.

Med reduksjon i antall containertømminger, kan din virksomhet spare penger.

En ballepresse X30 er ideell til komprimering av tomme big bags, og det er en kraftig og pålitelig maskin.

Når dine big bags komprimeres til kompakte baller, kan du dessuten forhandle bedre priser med din renovatør og gjøre det mulig å generere inntekter fra dette. Det er verdt å vite at komprimert råmateriale har en høyere verdi, så du kan få en markant høyere salgspris.

Interessert? Kontakt vort salgsteam.

Tilbake

keyboard_arrow_up