Nyheter fra Bramidan Presto


4 spesielle typer avfall som ballepressen eller komprimatoren håndterer 

29 oktober 2019

Hvis du er ansvarlig for avfallshåndteringen i din bedrift, vet du nøyaktig hvor viktig det er å holde kostnadene under kontroll. Svaret på denne utfordringen er våre ballepresser eller komprimatorer. De vanligste og mest brukte er maskiner for komprimering av papp eller plast, men noen av pressene vi har tilgjengelig på markedet vil også takle mer spesielle typer avfall. Ønsker du å vite mer om dette? Les mer i artikkelen nedenfor.

Unusual type of waste

1. Oljefat

Håndtering av oljefat er svært viktig, ikke bare på grunn av plassen de opptar, men også innhold, for eksempel oljerester. Denne typen avfall kan være farlig for mennesker, så vel som økosystemet. På grunn av dette er det viktig å håndtere denne typen materiale på riktig måte. 

Oljefat kan selvfølgelig kastes i containere, men de opptar mye plass, så dette er ikke en effektiv måte å lagre denne typen avfall på. Det er definitivt bedre å bruke tilpassede avfallshåndteringsløsninger.

Hvordan fungerer fatpressen? Maskinen er designet for komprimering av oljefat og andre typer fat som ikke inneholder eksplosiver. Pressen er utstyrt med spesielle pigger som punkterer fatene og muliggjør tømming av luften som er oppsamlet inne i fatet. Ved å komprimere fatet kan du redusere volumet med opptil 90%. Da kan det trygt transporteres og kastes eller selges. Du kan nemlig tjene penger på avfallet!

Drum Press DP16 - sett inn oljefatet

Drum Press DP16 - loading the drum

Drum press DP16 - fjern det komprimerte fatet

Drum press DP16 - removing the waste from the press

2. Tekstil og klær

Driver du en grossist av bruktklær eller et produksjonsanlegg? Da vet du godt hvor mye plass som er okkupert av materialstykker eller annet tekstilavfall. For å hjelpe med dette kan en spesiell presse benyttes. Tekstilballepresser blir mer og mer populære på markedet - spesielt hvis du tar hensyn til aktuelle trender angående bevisst bruk av råvarer i klesindustrien.

Pressene er ikke bare nyttige for komprimering av tekstilavfall. Maskinene våre reduserer også plassen tekstilavfallet opptar på lageret før videre transport. Disse pressene har ikke lakkerte/malte overflater inne i pressen, slik at klærne ikke får farge på seg og blir skadet. Dette betyr at butikker, grossister, store og små lager kan komprimere forskjellige typer tekstil uten å skade dem. 

Baler B4 Textile - ifylling av tekstiler

Baler B4 Textile - loading the baler with waste

Baler B4 Textile - fjerning av ferdig ball

Baler B4 Textile - removing the bale from the baler

3. Aluminiumsbokser og annet metallavfall

Uansett om aluminiumsavfall kommer fra boreplattformer midt ute på havet eller fra et produksjonsanlegg som produserer sine favorittdrikker - metallavfall, spesielt tungt (bly, kadmium) utgjør en stor miljørisiko. Transport og avhenting av disse genererer også store kostnader for selskapene.

Heldigvis kan deler av metaller og aluminiumsbokser gjenvinnes, og det er dermed mulig å tjene penger på denne typen avfall. For å lette denne prosessen er det best å bruke ballepresser med høy presskraft, noe som lett vil redusere volumet av avfallet, og den resterende væsken fjernes fra pressen via et spesielt dreneringssystem. Det er også veldig viktig at materialet komprimeres allerede i begynnelsen av balleproduksjonen. Av denne grunn bør pressen ha et langt slag. Den ferdige ballen må være holdbar og kompakt.

Å komprimere aluminium med bruk av tilpassede maskiner betyr også segregering av avfall på en sikker måte. Du optimaliserer også arbeidstiden for selskapets ansatte. De ferdig komprimerte aluminiumsballene kan selges videre til gjenvinning. 

Baler PC24 HD - ball

Baler PC24 HD - bale

Baler X30 - ball

Baler X30 - bale

4. Organisk avfall

Driver du en virksomhet innen mat- eller hotellbransjen? Da er du nødt til å håndtere mengder av organisk avfall og prosessering av mat i fast og flytende form. Denne typen avfall tar ikke bare plass og øker transportkostnadene, men bryter også raskt ned.

Våre dedikerte maskiner kan håndtere det meste av organisk avfall. De fungerer godt i forskjellige typer bedrifter, som meierier og matpreparater.

Komprimator for vått avfall er designet for å fjerne gjenværende væske fra emballasjen. Etter å ha fjernet avfallet fra maskinen, har det et mindre volum og en lavere vekt. Denne typen komprimator har et spesielt dreneringssystem - takket være avløpsrøret under maskinen er effektiv væskefjerning mulig. Maskinen skiller fast og flytende avfall.

Posepressen BP2 vil være en perfekt løsning for kjøkkenavfall produsert av restauranter eller barer. Organisk avfall, samt plast eller bokser etter komprimering, legges deretter i en plastpose som er lett utskiftbar.

Som du ser, kan både posepressere og mer spesialiserte automatiske komprimatorer være nyttige i håndteringen av organisk avfall.
 

BPosepresse BP2 - ifyllning 

Bag press BP2 - loading the press with waste

Pose presse BP2 - komprimering

Bag press BP2 - compacting

Komprimator for vått avfall - ifyllning

RUNI - Screw Compactor for wet waste - loading the compactor with waste

Komprimator for vått avfall - komprimert avfall

RUNI - Screw Compactor for wet waste - compacted waste

Spesialavfall krever riktig maskin

Komprimering av metall, klær eller fat gir store forretningsfordeler. Hvis du vil vite mer om hvordan selskapet ditt kan dra nytte av en ny ballepresse eller komprimator, kan du ta kontakt med oss.


La oss sammen finne en løsning 

Finn en kontaktperson i ditt område

Ring direkte eller fyll ut kontaktskjemaet.

Fyll ut skjemaet og vi vil kontakte deg.

keyboard_arrow_up