Koble opp, overvåk og analyser ditt utstyr

Få mest mulig ut av ditt utstyr til komprimering med vårt intelligente overvåkningssystem. Vi kaller det BRA-IN, Bramidan Intelligence. Med BRA-IN kan du trekke hurtigere og bedre beslutninger, redusere dine driftsomkostninger og minimere din miljøpåvirkning.


Hva er BRA-IN, Bramidan Intelligence?

I vår terminilogi er BRA-IN en forkortelse for Bramidan Intelligence og et samlenavn for vårt spesielt utviklede IOT-system. Dette forbinder alt tilkoblet komprimeringsutstyr med IT-systemet, som gir deg et 360 graders syn på utstyret ditt. Dermed kan du minimere direkte og indirekte omkostninger til avfallshåndteringen over tid.

Uansett om du kun har få avfallspresser og komprimatorer eller en hel maskinpark, gir vår overvåkningsløsning deg verdifulle effektivitetsfordeler. Dette hjelper deg med:

Fordeler

 • doneDatainnsamling – av fyllingsgrader, baller klare til avhenting, maskinfeil osv.
 • doneVisualisering – følg maskinenes drift og deres plassering.
 • doneInteraksjon – med dine maskiner via relevante notifikasjoner til deg eller dine servicepartnere.

Icon_BenefitsThumbsUp_1500x1500

BRA-IN systemet hjelper oss med å optimere og minimere daglige transporter av avfall. Typisk betyr dette en besparelse for våre kunder på transportutgifter på mellom 15-20% sammenlignet med eldre utstyr.

— Bent Pedersen, innkjøpssjef hos Stena Recycling, Danmark

Jens Danmgaard holder tale

Hvordan kommer du i gang med BRA-IN?

Vår BRA-IN løsning krever en tilkobling via modem og et aktivt abonnement, for å få adgang til din ballepresse eller komprimator og innsamle data. Dette kan være integrert i ditt utstyr, kjøpt separat eller levert som en del av din servicepakke.

Notifikasjoner og automatiske servicer kan aktiveres av Bramidans serviceteam, og data visualiseres via BRA-IN portalen.

Hvilke maskiner kan tilkobles og hvordan?

Utnytt vårt fulle BRA-IN økosystem, uansett om du kjøper nye ballepresser og komprimatorer fra oss, eller du vil ha ditt gamle utstyr oppdatert. Når du er tilkoblet, gir et aktivt abonnement deg adgang til BRA-IN Webportal med verdifulle data til din avfallshåndtering.

BRA-IN Modem - til nye og gamle ballepresser

Du kan bestille et modem installert fra fabrikken når du kjøper en ny ballepresse, eller får det installert etter levering på maskiner fra 2011 og nyere.

Hvorfor bør du ha en maskin med modem?

 • stopLavere serviceomkostninger pga. fjernadgang til maskinen
 • stopAutomatiske avhentinger basert på ferdigmeldte baller
 • stopUnderretning om maskinfeil via E-mail
 • stop nivåer av notifikasjoner til utvalgte personer mulig
 • stopMulighet for automatisk gjenbestilling av forbruksvarer
 • stopOnline endringer av maskinens innstillinger (av servicetekniker)

file_download Brosjyre - BRA-IN Modem

BRA-IN Control Unit - standard i nye mobilkomprimatorer

Alle nye mobilkomprimatorer leveres som standard med BRA-IN Control Unit. Det er en styrings- og kommunikasjonsenhet, som gir adgang til verdifulle data om dine maskiner.

Dine fordeler:

 • stopAutomatisk avhenting avhengig av fyllningsgrad
 • stopLavere serviceomkostninger pga. fjernsupport
 • stopBedre komprimering via optimert pressprogram
 • stopAntiblokkasje program minimerer feilmeldinger
 • stopEnergisparende funksjon ved lav fyllningsgrad
 • stopOppsamling av fullmeldinger og annen relevant driftsdata

file_download Brosjyre - BRA-IN Control Unit

BRA-IN Link - til gammelt utstyr og fremmede maskiner

BRA-IN Link tillater signaler fra utstyr med gamle styreenheter, som f. eks på komprimatorer, skruekomprimatorer og horisontale ballepresser. Det er også mulig å sette BRA-IN Link på andre maskiner. Funksjonaliteter kan variere avhengig av utstyrets alder og modell.

Dine fordeler:

 • stopAutomatisk avhenting basert på fyllningsnivåer, spar transportutgifter
 • stopGPS-lokalisering med batteri-sikkerhetskopiering
 • stopLavere serviceomkostninger pga. fjernadgang
 • stopOnline endringer av maskinens innstillinger (kun via servicetekniker)
 • stopUnderretning om maskinfeil via E-mail
 • stopMulighet for automatisk gjenbestilling av forbruksvarer

file_download Brosjyre - BRA-IN Link

BRA-IN Webportal 3.0

Når ditt utstyr er tilkoblet via et BRA-IN merket produkt, kan du få adgang til verdifull data, som hjelper deg med å overvåke og optimere din avfallshåndtering. De fleste data kan lett eksporteres til Excel for ytterligere analyse, men til mer avanserte muligheter som dataanalyse er du velkommen til å kontakte oss.

Med adgang til webportalen får du muligheten til å se følgende data om ditt tilkoblede utstyr:

 • stopPlassering av utstyr – kan sees på Google koordinater
 • stopStatus på maskiner – til optimert service, via enkel og fjernbetjent service
 • stopAktuell fyllningsgrad –til optimering av rute for avfallsinnsamling
 • stopAdgang til produksjonsdata  – direkte på skjermen eller via basisrapport

file_download Brosjyre - BRA-IN Webportalen

Plassering av utstyr

Når ditt utstyr har et BRA-IN modem installert, kan du alltid finne maskinens plassering. Komprimatoren har bruk for enten en BRA-IN Control Unit eller BRA-IN Link for å vise plasseringen. Pekere på et kart gir deg oversikt over dine maskiners adresse eller nåværende GPS-plassering.

Status på maskinen

Se forskjellige informasjonskolonner om ditt utstyr, herunder: fyllningsgrader, maskinfeil, adresse, servicekontrakter, alder og unike ID-nummer.

Aktuelle fyllningsgrader

Det er viktig å følge utstyrets fyllningsgrader for å oppnå effektiv bruk. Se utviklingen over tid i maskinhistorikken for å lære om bruksmønstre og avhentingsvalidering fra renovatører. Alt kan eksporteres til excel for ytterligere analyse, eller du kan få vårt serviceteam til å hjelpe deg med denne oppgaven.

Produksjonsdata

Matchende opphentinger eller ferdigmeldte baller er kritiske problemer, når du skal ha mest mulig ut av ditt utstyr. Lær hvordan utstyret virkelig brukes og sammenlign dette med utgifter fra dine renovatører. Fullt tilpasselig visning basert på tid, utstyr og de data du vil overvåke - igjen alt klart til å eksportere til excel for dyptgående analyser.

BRA-IN app

Når ditt utstyr er tilkoblet via et BRA-IN merket produkt, kan du få adgangt til verdifulle data, som hjelper deg med å overvåke og optimere din avfallshåndtering. Adgang via BRA-IN appen gir deg mulighet til å få adgang til mange av de samme elementer som fra BRA-IN Webportal og mer. Uansett om du er bruker av en bestemt maskin eller webadministrator for flere maskiner, gjør appen daglige oppgaver lettere for alle.

 • stopSpor produksjonsdata for din maskin
 • stopEnkel adgang til manualer og instruksjonsvideoer
 • stopDirekte ringefunksjon til service
 • stopMulighet for direkte bestilling av forbruksvarer
 • stopScann eller tilføy flere maskiner etter serienummer

file_download Brosjyre - BRA-IN App'en


Spørsmål? Kom i kontakt i dag

Finn en kontaktperson i ditt område

Ring direkte eller fyll ut kontaktskjemaet. 932 63 330

Fyll ut skjemaet og vi vil kontakte deg.

keyboard_arrow_up