Nyheter fra bRAMIDAN


Er en avfallspresse sikker i bruk for medarbeidere?

08. november 2021

Er en avfallspresse en sikker maskin, som kan brukes uten risiko for personskade for operatøren? Hvilke sikkerhetsstandarder skal maskinen overholde, og hva betyr det i praksis?

Bramidan ballepresser B20 og ikon for EN16500 Sikkerhedsstandard

Er ballepresser farlige? La oss avmystifisere dette!

Er ballepresser maskiner, som kan skade de ansatte? Absolutt ikke - så lenge pressen kommer fra en pålitelig produsent og blir brukt korrekt! Bramidan ballepresser - både dem med de automatiske og de manuelle dørtypene - er maskiner designet og fremstilt i overensstemmelse med de nyeste sikkerhetsstandarder, som garanterer brukervennlig, effektiv og frem for alt sikker anvendelse for brukeren.

Det er verdt å kontrollere, om den plast- eller pappressen, du vil investere i, er produsert i overensstemmelse med EN16500 sikkerhetsstandarden, og at den ikke utgjør en fare for de medarbeidere, som betjener den. Hva er den europeiske standard EN16500, og hvorfor skal du velge sertifiserte maskiner?

1. Betjening ikke mulig med åpen dør

Dørkontakten i våre presser er sikret mot manipulasjon, hvilket betyr, at maskinen ikke kan kjøre med åpen dør. Derfor skal du lukke og åpne påfyllningsdøren etter hver pressyklus.

EN16500 Sikkerhedsstandard mand fylder pap i Bramidan ballepresser

2. Dobbelt sikret system mot funksjonsfeil

Dørkontakten forhindrer betjening av pressen med en åpen dør. Men hvis dørkontakten skulle gå i stykker, overtar styreenheten som backup for funksjonsfeil. På denne måte kontrolleres enhver funktionsfeil, og aktivering av pressplaten nektes.

EN16500 Sikkerhedsstandard manipulationssikker dørafbryder på Bramidan ballepresser

3. Kraftig spindel til kontrollert åpning av døren

Pressen har en kraftig spindel for å gi en sikker og rolig åpning av den todelte døren. Dette forhindrer den nederste døren, som er under press ved et fullt kammer, i å åpne for rask, hvilket kan medføre alvorlige personskader.

EN16500 Sikkerhedsstandardspindel, der anvendes til sikker åbning af ballepresserdøren

4. Sikker tohåndsbetjening

Du kan kun vippe ballen ut ved å trykke på to knapper nøyaktig på samme tid, og dette kan ikke manipuleres (nøyaktighet Δ t 0,5 sek).

EN16500 Sikkerhedsstandard tohåndsbetjening placeret på siden af presseren

5. Sikker utballing av komprimert ball

Et sikkert tohåndssystem sørger for, at brukeren er sikkert plassert på siden av ballepressen, når han vipper den ferdige ballen ut. Dette gir en sikker plassering med et godt overblikk, når den ferdige og tunge ballen kommer ut av kammeret.

 

EN16500 Sikkerhedsstandard betjening med to hænder til sikker udkastning af ballen

6. Ingen risiko for at ballen velter

Hastigheten for ballens utballing på pallen eller gulvet skal kunne kontrolleres. Dette er viktig for å unngå, at en ball i full høyde roterer mer enn 90 grader, når den vippes ut av kammeret.

EN16500 Sikkerhedsstandard_udskydningsmekanisme inden i gul Bramidan ballepresser

7. Det laveste mulige støynivå

Støynivået skal reduseres til det laveste mulige nivå. Bramidan presser har de laveste støynivået på markedet.

EN16500 Sikkerhedsstandard Bramidan ballepresser 59-60 dB lavt støjniveau

Hva er EN 16500, og hvorfor er det viktig for operatørens sikkerhet?

EN 16500-standarden er et sett sikkerhetsstandarder, som er innført av CEN European Committee for Standardization for å beskytte brukere av vertikale ballepresser. Denne standard definerer strenge krav til design og de tekniske spesifikasjoner for pressene. Hovedformålet er å gi brukere av avfallspressene sikkerhet i hvert trinn av maskinens bruk.

EN 16500-standarden spesifiserer kravene til den tekniske løsning av alle deler av pressen især: presskammeret, utballingsmekanismen, kontrollpaneler, støyreduksjon, utballingsområdet, nødstoppsystemer, etiketter og betjeningsveiledninger samt potensielle farer, som kan oppstå for operatøren.

Presser, som er fremstillt med sikkert design

Sikkerhet er vårt primære fokus, når vi designer og produserer våre presser. Utover EN16500-standarden, overholder alle våre presser og imøtekommer de amerikanske, meget strenge ANSI- og OSHA-standarder, når maskinene sendes til kunder i USA.

Når du kjøper en av våre presser, kan du være sikker på, at du foretar en investering i det høyeste sikkerhetsnivå for dine medarbeidere. De kan stole på våre vertikale presser og føle seg helt trygge, mens de betjener og komprimerer avfall.

ANSI og OSHA standarder for pressere i USA

Hvorfor velge ballepresser i henhold til EN16500-standarden?

Hva betyr det i praksis, at en gitt ballepresse er laget i overensstemmelse med standardene i EN 16500? I overensstemmelse med de europeiske krav skal vertikale presser utstyres med følgende tekniske spesifikasjoner og design:

1. Betjening kun med lukket ballepressedør

Betjening er ikke mulig med ballepressedøren stående åpen. Dette fjerner risikoen for å starte pressen, når døren er åpen, hvilket kan resultere i, at operatøren blir klemt eller kommer til å sette seg fast.

Når du har en ballepresse med en manuell dør som en standarddør eller vertikallåge (VD-dør), kan du kun åpne ballepressedøren etter endt presssyklus.

Hvis du har en ballepresse med  automatisk låge (AD-dør), lukkes døren automatisk og åpnes igjen, når du trykker den grønne startknappen, og presssyklusen er avsluttet. Bemerk: Hvis noe sitter i klem og forhindrer den automatiske dør i å lukke, f.eks. en pappeske eller operatørens hånd, kjører døren straks tilbake til sin helt åpne posisjon uten å gjøre noen skade.

2. Dobbel verifikasjon av feil

En dørkontakt forhindrer maskinen i å kjøre med åpen dør. Det er dog ikke den eneste sikring. I tilfelle av at dørkontakten feiler, fungerer styreenheten som en ekstra feilfinning og forhindrer pressen i å arbeide og forårsake personskader. På denne måte kontrolleres alle  uregelmessigheter, hvilket reduserer risikoen for, at pressplaten setter igang under en maskinfeil.

3. Kraftig spindel gir full kontroll over døråpning

Pressen er utstyrt med et kraftig spindellukketøy, som forhindrer døren i å åpne for raskt - hvilket i værste fall kan skade operatøren. Spindelen sørger for å  opprettholde en jevn og full kontroll over åpningen av ballepressedøren, hvilket garanterer brukeren en høy sikkerhet ved betjening av maskinen.

4. Sikker utballing av den pressede ball

I henhold til EN16500 skal den hastighet, hvor ballen presses ut av maskinen på, kunne kontrolleres og ikke være for rask. Videre er Bramians ballepresser fremstillt med den sikkerhet, at ballen ikke roterer mer enn 90 grader, når den utballes fra kammeret. Dette reduserer risikoen for ukontrollert videre rotasjon av ballen ut over pallen på gulvet, under utballing av den ferdige ball.

5. Det laveste støynivået under drift

For å opprettholde det best mulige arbeidsmiljøet, skal avfallspressene generere den laveste mulige støy under anvendelsen. Bramidan presser har det laveste støynivå på markedet. Sjekk støyniået for hver maskin her - klikk på den pressen du vil kontrollere. Takket være dette gir vi operatørerne en arbeidsplass og et arbejdsmiljø, hvor støy fra avfallspressene er redusert til det lavest mulige.

Velg en sikker affaldspresse!

Som produsent og distributør av vertikale ballepresser av høy kvalitet sørger vi for, at våre produkter lever opp til de krevende sikkerhetsstandarder. Denne artikkel handler primært om den europeiske sikkerhetsstandard EN16500. Det er også verdt å nevne de andre standarder for vårt avfallshåndteringsutstyr - EN16252 og EN16486.  De viktigste antakelser i disse standarder er:

  • done Beskyttelse mot bevegelige maskindeler
  • done Reduksjon av mulige feil i det elektriske system og farer derved
  • done Minimering av støynivået på maskinen i drift
  • done Ergonomisk design, som gir operatøren en korrekt arbeidsstilling

Når du kjøper presser, som overholder de nyeste standarder, kan du være sikker på, at de gir operatørerne det høyeste mulige nivå av god ergonomi og det beste arbeidsmiljø. Det er også en garanti for sikker, intuitiv og enkel betjening av pressern. Vil du vite mer? Lær vårt brede produktsortiment å kjenne, og velg fra et bredt utvalg av up-to-date komprimeringsmaskiner til avfall.

VIDEO: Sikkerhetsstandarder er meget viktig for oss


Vil du vite mer om våre avfallspresser? Ring eller skriv til oss.

Finn en kontaktperson i ditt område

Ring direkte eller fyll ut kontaktskjemaet.

Fyll ut skjemaet og vi vil kontakte deg.

keyboard_arrow_up