Nyheter fra bRAMIDAN


Bramidan & Presto AS ønsker velkommen til den nye administrerende direktør for Bramidan Group

12. oktober 2021

Den 15. november 2021 tiltreder Henrik Helsinghof som ny administrerende direktør for Bramidan Group. Han medbringer 15 års nasjonal og internasjonal erfaring til Bramidan fra Viking Life Saving Equipment, Esbjerg og Skiold Landmeco, Ølgod.

Solid erfaring fra andre internasjonale virksomheter

Den 15. november 2021 tiltrer Henrik Helsinghof som ny administrerende direktør for Bramidan Group. Den 38-årige, nye direktør er utdannet innenfor salg og har solid erfaring med utvikling av B2B-salg, herunder videreutvikling av internasjonalt salg av egne produkter og kundeorienterte løsninger. Han avløser Henrik Dueholm Madsen som har ønsket seg mer tid til andre aktiviteter etter 17 år i spissen for Bramidan. Han avtrerer i forbindelse med sin fratredelse pr. 31. oktober 2021 samtidig som aksjonær.

Henrik Helsinghof medbringer 15 års nasjonal og internasjonal erfaring til Bramidan Group fra Viking Life Saving Equipment A/S, Esbjerg og Skiold Landmeco A/S, Ølgod.

Den nye direktør har fokus på Bramidans stadige utvikling

Om valget av Henrik Helsinghof sier bestyrelsesformann for Bramidan A/S, Kurt Bering Sørensen:

”Bramidan A/S har en solid forankret og sammentømret organisasjon samt et godt fundament, som fortsatt vil bidra avgjørende til Bramidans stadige utvikling av produktløsninger og ytelser til våre kunder.

Hos både Viking Life Saving Equipment A/S og Skiold Landmeco A/S har Henrik Helsinghof bevist sine styrker som leder i en omskiftelig tid, når han har skullet fremtidssikre solide virksomheter og samtidig imøtekomme kundenes store forventninger om kontinuerlig utvikling og stabile driftsforhold."

Vi ser frem til samarbeidet med vår nye administrerende direktør for Bramidan Group.

— Frode Andersen, Daglig leder

Med øye og respekt for tradisjoner og kundenes forventninger

Henrik Helsinghof tiltrer på et tidspunkt, hvor Bramidans internasjonale konkurransekraft har bidratt til en sterk markedsposisjon i et særdeles konkurransepreget marked. Konkurransen om de mer omfattende avfallsløsninger har aldri vært hardere. Derfor er Henrik den helt rette til følge etter Henrik Dueholm Madsen og fortsette den balansegang, som ligger i å sikre fornyelse med øye og respekt for tradisjoner og kundenes forventninger.

Om sin nye stilling sier Henrik Helsinghof:

”Det er både med spenning, glede og ydmykhet, at jeg har takket ja til tilbudet om å stå i spissen for Bramidan, som i dag er blant de førende produsenter innenfor sin nisje. Ut fra mitt kjennskap til Bramidan, vet jeg, at suksessen hittil utspringer av den innsats, som Bramidan’s mange medarbeidere hver dag leverer. Jeg gleder meg til å bringe alt det jeg kan, og alt det jeg står for, i spill for Bramidan, medarbeiderne og de mange internasjonale kundene."

keyboard_arrow_up