Industri og produksjon - Sauer-Danfoss

Mer tid for det som virkelig betyr noe

Etter Sauer-Danfoss anskaffet emballasjepresser fra Bramidan har effektiviteten i produksjonen økt betydelig. Samtidig har de fått mer plass i produksjonsområdet siden det brukes mindre plass til oppsamling av avfall. Sikkerheten for de ansatte er også økt, da lokalene er mer ryddig og oversiktlige.

Utfordringer

  • stop Høye krav til sikkerhet
  • stop Implementering av LEAN prinsippene
  • stop Avfall fjernes umiddelbart fra produksjonslinjer

Valgt maskin

Vertikal ballepresse modell X25

Ball vekt:

Papp = 200-300 kg
Plast = 250-350 kg

Fordeler

  • done Bedre plass i produksjonsområdet
  • done Mindre plass til avfallsoppsamling
  • done Økt sikkerhet

Icon_BenefitsThumbsUp_1500x1500

Pappresser booster produktiviteten hos Danfoss

Danfoss er en global produsent av hydrauliske og elektroniske systemer til især mobilt utstyr som trucker, traktorer, kraner og entreprenørutstyr. Komponenter og deler leveres til fabrikken fra underleverandører fra det meste av verden. I montasjeområdet blir komponentene pakket ut og samlet til ferdige emner.

Komponenterne er pakket forsvarlig i papp, papir og plast for å sikre innholdet mot problemer med rust. Når komponenterne pakkes om til bruk i montasjen, skal all tom emballasje raskt fjernes fra området. Derfor anvender man Bramidan ballepresser til å komprimere avfallet.

Effektiv arbeidsflyt

Danfoss innførte ballepressene for fire år siden, samtidig med at virksomheten gjennomførte en reorganisering av arbeidsprosessene på fabrikken.

”Ballepressene skulle oppfylle fire hovedformål. Vi ville øke arealet til produksjon, ha færre daglige tømminger, unngå containere ved utgangen og øke sikkerheten i fabrikk-området,” sier Henning Sørensen, strategisk innkjøper i Danfoss.

Ansat fra Sauer-Danfoss smider papkasser ind i Bramidan pappresser

Fire av de 10 ballepressene står i den fabrikken som fremstiller styreenheter. De er plassert på strategiske steder i montasjeområdene, hvor motatte deler pakkes ut. Ved å plassere ballepressene tett ved avfallskilden, spares det nemlig tid i det daglige.

”Før sto containerne utenfor hallen, og medarbeiderne var nødt til å forlate deres plass og gå utenfor med deres avfall. Nå slipper medarbeiderne å gå lange turer med avfall. Avfallet kastes direkte i ballepressene, og den ferdige ballen blir hentet av en truck, som kjører den vekk til gjenbruk,” sier Henning Sørensen.

Leieavtale gir sikkerhet

Ballepressene er leid og omfattet av en fullservicevtale, slik at justering, reparasjon og vedlikehold skjer automatisk. En tekniker fra Bramidan besøker virksomheten en gang i året og gjennomgår maskinparken. Danfoss kjenner de månedlige utgiftene, og det kommer ingen ekstra omkostninger. ”Vi har i Danfoss et prinsipp om kun å fokusere på det vi er gode på, og kjøpe oss de kompetanser, som ligger uten for vårt kjerneområdet. En leieavtale er best for oss, fordi vi ikke selv har ressursene til å vedlikeholde maskinene,” sier Henning Sørensen, som uttrykker stor tilfredshet med ballpressene.

”Vi har riktig gode erfaringer med Bramidans maskiner, og jeg minnes ikke, at vi har hatt nedetid. Det skyldes sikkert det løpende vedlikeholdet, men det er også bevis på, at det er kvalitetsprodukter. Jeg er også sikker på, at kvaliteten av våre egne produkter blir høyere, fordi vi kan konsentrere oss om det, vi er best til,” sier han.

Vi ønsket å øke arealet til produksjonen og ha færre avfallstømminger, samt øke sikkerheten.

— Henning Sørensen, Strategisk innkjøper, Danfoss

Fakta om:

Danfoss

Virksomheten har cirka 7,500 medarbeidere på verdensplan. På virksomhetens fabrikk i Nordborg står 10 ballepresser plassert rundt omkring. Modell X25 brukes til å komprimere papp- og papiravfall og B4 til plast.

Logo Sauer-Danfoss

Logo Sauer-Danfoss

Fakta om:

Danfoss

Virksomheten har cirka 7,500 medarbeidere på verdensplan. På virksomhetens fabrikk i Nordborg står 10 ballepresser plassert rundt omkring. Modell X25 brukes til å komprimere papp- og papiravfall og B4 til plast.

Hvis du spørsmål, vennligst kontakt oss

phone 481 16 600
mail  post@bramidanpresto.no


Leter du etter alternative avfallsløsninger?
Se hele vårt utvalg

Fyll inn skjemaet, og vi vil kontakte deg.

keyboard_arrow_up