Nyheter fra bramidan


Presser til plastavfall: hva er verdt å vite?

14. desember 2021

Lager, detaljhandel, produksjonsanlegg - hva har de til felles? De genererer alle enorme mengder plastavfall; dets oppbevaring og bortskaffelse kan medføre betydelige gener og store omkostninger for virksomheten. Du kan forbedre din forretning og redusere omkostningene ved å bruke effektive maskiner til komprimering av ditt plastavfall.

Bramidan ballepresser PC24 og balle med komprimerede gule flasker

Reduser omkostningene til bortskaffelse av plastavfall

Ifølge en rapport udarbeidet av Eurostat i 2014 utgjorde den årlige mengde plastavfall fra husholdninger og økonomiske aktiviteter i EU-landene seg til så mye som 2.503 millioner tonn. Byggesektoren har den største andel etterfulgt av minedrift, steinbrudd men også produksjon. Hvordan ser disse statistikkene ut for bestemte typer virksomheter? Rapporten "New Plastics Economy Global Commitment" fra Ellen MacArthur Foundation viser, at Coca-Cola årlig produserer ca. 3 millioner tonn plastemballasjeavfall, og Nestlé mer enn 1,5 millioner tonn.

Uansett bransje og sektor produserer virksomheter dog store mengder plastavfal, og det kan være en utfordring å håndtere det. Hvis håndteringen av plastavfall ikke er optimal, har det en negativ innvirkning på miljøet, men også en direkte innflytelse på bunnlinjen for mange virksomheter.

Produserer din virksomhet store mengder avfall fra plastfolie, plastemballasje eller PET-flasker? Opphoper dette avfallet seg på ditt lager, i baklokalet eller i din lagerhall, og gjør det vanskelig for medarbeiderne å arbeide, og opptar avfallet plassen unødvendig? Ofte medfører transporten og bortskaffelsen av disse avfallsfraksjoner betydelige omkostninger i virksomheten. Med en presse til plast kan du unngå alle disse problemene.

Presser til plast = reduksjon av avfallets volum med opp til 90%

En korrekt valgt plastpresse til folie og annen plast kan redusere avfallsmengden med opp til 90%. Ved å utstyre din virksomhet med en slik maskin, kan du redusere spill av verdifull arbeidsområde, optimere den tid dine medarbeidere bruker på bortskaffelse og redusere omkostningene til avfallshåndtering.

Det er også verdt å bemerke, at de samlede utgifter (TCO) over 10 år for Bramidan presser til plastavfall er markedets laveste. Denne strategi gjør driften av ​​Bramidan-maskiner så lav som mulig og dermed lønnsom. Utstyret med det intelligente overvåkningssystemet kalt BRA-IN, er det mye enklere å budsjettere driftsomkostningene til ditt avfallsudstyr.

Bramidan presser PC24 HD og mand kommer gule plastflasker i presseren

Ballepresse PC24 HD

Fyll ballepressen med avfall som f.eks. plastflasker

Bramidan ballepresser X25 AD automatisk dør og mand håndterer plastaffald

Ballepresse X25 AD (X serien)

Kast avfallet i kammeret
 

Kvinde trækker balle af blød plast væk fra Bramidan Baler B30

Ballepresse B30 (B-serien)

Flytt den ferdige ballen og oppbevar den inntil avhentning

Hvilken type plastavfall komprimerer du i din presse?

Plastpresser gir deg mulighet til å komprimere mange forskjellige typer plastavfall - ikke kun folieplast (LDPE), men også hardplast (HDPE), PET-flasker, Big-Bags og plasttønner.

Mykplast - avfall

Blødt plast - affald

Mykplast - ferdig plastball

Blødt plast - færdig plastballe

PET-flasker - avfall

PET-flasker - affald

PET-flasker - ferdig ball

PET-flasker - plastballe

Plastkanner - avfallsfraksjon

Plastdunke - affaldsfraktion

Plastkanner - ferdig ball

Plastdunke - færdig balle

Plasttønner - avfall

Plasttønder - affald

Plasttønner - ferdig ball

Plasttønder - færdig balle

PCV - PC kabinetter

PCV - computerkabinetter

PCV - ferdig wrappet ball

PCV - balle

Big bags - tomme big bags gjenbrukes

Big bags - bjerg af stablede og fyldte big bags

Big bags - komprimert i baller

Big bags komprimeret i baller


1. Presser til folie (LDPE)

Plastfolie er en av ​​de mest almindelige plasttyper. Dette avfallet finnes i nesten alle industrielle, kommersielle og servicerelaterte sektorer. Det brukes ofte til å emballere varer sikkert på paller. Det er et verdifullt og dyrt sekundært råmateriale. Salgsprisen ved salg av de ferdige plastballene til gjenanvendelse avhenger hovedsakelig av avfallets renhet og sorteringskvaliteten.

Hvis folien er en avfaldsfraksjon, som genereres av din virksomhet, er en ballepresse til plast den optimale løsning. Samme maskiner er også velegnede til komprimering av papp eller papir - fordi våre maskiner kan anvendes til mange avfallstyper.

Afhengig av mengden av ​​generert avfall og individuelle behov, såsom vekten av ​​den ferdige ball, kan du velge en presse, som gir en høy komprimeringsgrad. Vi tilbyr et bredt utvalg av ballepresser til plast...

2. Presser til PET-flasker og plastbeholdere

Bortskaffelse av PET-flasker og plastbeholdere er et av de mer alvorlige problemer, som matvareindustrien står over for.

På grunn av deres beskaffenhet og størrelse skal plastbeholdere gjerne komprimeres i presser med et passende stort innkast og høy presskraft.

PC24 HD-modellen og X-serie ballepresser kan hjelpe deg med en sterk komprimering.

Før komprimeringen av PET-flasker skal korkene skrues av, eller flaskene skal punkteres. Ellers vil luften inni gjøre komprimeringen vanskelig. For å øke plastballens stabilitet skal du plassere en pappkartong i bunnen av kammeret ved start og øverst på toppen av ballen, før den endelige avbinding og utballing.

3. Presser til hardplast (HDPE)

PVC er en type plast, som finnes i PC’er og tv'er og forskjellig tilbehør. For å komprimere denne typen materiale har du bruk for en presse med høy presskraft og en meget sterk og holdbar konstruksjon. Til denne type avfall anbefaler vi vår største presser fra X-serien (med de kraftige kryssylindere).

4. Automatiske maskiner til store mengder avfall

Med store mengder plastavfall er horisontale presser og skruekomprimatorer en god løsning. De sikrer høy effektivitet og kontinuerlig drift. Et stort innkast og automatisert komprimering gjør avfallshåndteringen i virksomheten effektiv og frigir medarbeidernes ressurser til andre oppgaver.

Alle maskiner overholder de strenge sikkerhetsstandarder, og deres drift er sikker for operatøren.


Se hvordan maskinene til komprimering av plast virker

Er du i tvil? Kontakt oss! 

Å velge det riktige komprimeringsutstyret til plastavfall kan være en reell utfordring. Har du vanskelig for å beslutte hvilken presse eller komprimator som er best for din virksomhet? Ring til oss eller fyll ut kontaktskjemaet.


Vil du vite mer om våre avfallspresser? Ring eller skriv til oss.

Finn en kontaktperson i ditt område

Ring direkte eller fyll ut kontaktskjemaet. 932 63 330

Fyll ut skjemaet og vi vil kontakte deg.

keyboard_arrow_up