NYHEtER FRA bRAMIDAN


Unik oljerensing ved service av din ballepresse gir markant miljøeffekt

06. desember 2021

Vi har utviklet et unikt og revolusjonerende system til å rense oljen fra din vertikale ballepresse, når vi foretar service på maskinen. Det er til og med et sertifisert system, således kan vi på stedet se og godkjenne verdiene for den rensede olje.

Bramidan ballepresser X40 Wide med særlig bred ifyldningsåbning og en færdig papballe

Banebrytende oljerensing - vi renser og gjenbruker oljen

Som den første aktør på markedet har Bramidan utviklet en serrtifisert løsning til miljøvennlig oljerensing på stedet. Oljerensing av inntil 30 liter hydraulikkolje utføres samtidig med, at serviceteknikeren utfører den årlige serviceettersynet på ballepressen.

Alle oljeprøver utføres med en spesialutviklet oljerenserenhet, som løpende analyserer den rensede olje og oljerenserenheten stopper ikke, før det oppnås en renhet svarende til ISO4406 18/16/13 eller 17/15/12.

Samtidig monitoreres vannivået i analyseenheten.

Interessert? Få en serviceavtale.

Hydraulikkoljens holdbarhet

Hvordan unngår du, at kvaliteten av oljen i din ballepresse forringes?

I teorien har hydraulikkolje en ubegrenset holdbarhet, men oljens kvalitet kan forringes av tre utefrakommende påvirkninger: partikler, vann og varme. Oljerenserenheten tar seg av de 2 førstnevnte faktorer, da de anvendte filtre i oljerenserenheten er utviklet til å kunne absorbere vannet i oljen.

Partikler i oljen

Vi renser oljen for partikler.

Vann i oljen

Under resnigen absorberes evt. vann i oljen.

Varmepåvirkning

Oljens kvalitet kan påvirkes av varme.

Vi arbeider for et bæredyktig miljø

Unikt system utviklet til oljerensing betyr gjenbruk av olje

Med denne nyheten innenfor for oljerensing bidrar Bramidan til å oppnå verdensmål nr.12 = Ansvarlig forbruk og produksjon. Således er utviklingen av den mobile oljerenserenhet et resultat av Bramidans deltakelse i SDG Accelerator Programmet under UNDP (United Nations Development Programme), som blant annet har til formål å utvikle nye produkter, som bidrar positivt til bæredyktige løsninger for verdens mest presserende udfordringer.

Hvert år utskiftes og kasseres millioner av hydraulikkolje - hva gjør vi?

Hydraulikkoljen er en vesentlig forusetning for, at et hydraulisk system kan fungere optimalt ved å overføre kraft og minimere slitasje og friksjonsmotstand. Dermed er hydraulikkoljen en nødvendighet i industrimaskiner, fly, biler, skip, løfteutstyr og riktig mange andre steder. Hvert år blir millioner av liter hydraulikkolje utskiftet med ny hydraulikkolje, deretter blir den brukte olje kassert. Det vil vi gjerne være med til å nedbringe.

Med utviklingen av den mobile oljerenserenhet ønsker vi å ta et medansvar for å redusere miljøpåvirkningen fra de produserte Bramidan ballepressene best mulig.

Din serviceavtale hos oss er inklusiv oljerensing

Når oljen ikke kan unnværes, har det vært nødvendig å se på hvordan man kunne redusere forbruket og anvende oljen i lengst mulig tid. Det har vi gjort hos Bramidan. Hvis du har en serviceavtale med oss på dine ballepresser, sørger vi for en årlig rensing av hydraulikkoljen. Det er med til å sikre deg stabil drift av pressen, og sammen med oss hjelper du med å skåne miljøet.

Overvåk din ballepresse med BRA-IN Intelligence

Nå foretar vi oljerensigen ute hos kunden

Virksomheten har gjennom en årrekke benyttet oljerensning på selve fabrikken, men er nå gått et skritt videre, så dette fremover er en mulighet hos hver enkelt kunde.

Avanserte sensorer har gjort det mulig å overgå til en prediktiv vedlikeholdelse, som resulterer i en mer forbruksbasert utskiftning av oljen, og først når det ikke lengre er mulig å rense oljen tilfredsstillende, blir oljen utskiftet.

Datainnsamling og optimering av driften

Med et BRA-IN modem i din ballepresse, kan vi holde øye med hvor mange sykluser, maskinen kjører, og når det er behov for å rense oljen. Dette avhenger av, hvor mye maskinen bliver brukt. Når maskinen er i bruk, kjører sylinderne, og så blir oljen skitten.

Vi har fokus på omkostningsminimering. Som kunde hos oss, kan du føle deg trygg: Vi gjør kun det som er nødvendig, for at din avfallspresse kjører optimalt.

Flere typer serviceavtaler - hva passer til deg?

Vi tilbyr flere typer serviceavtaler til dine avfallspresser. Du er velkommen til å ringe og høre nærmere, eller få deg et overblikk over serviceavtalene her.


Kontakt oss - vi hjelper med å holde orden på dine maskiner.

Lars Jørgen Asp

Servicesjef

phone481 16 600

mailpost@bramidanpresto.no

Lars Jørgen Asp

Fyll ut skjemaet og vi vil kontakte deg.

keyboard_arrow_up