NYHETER FRA BRAMIDAN PRESTO


Zefyr Invest satser på bærekraftdyktighet

19 januar 2021

Zefyr Invest fra Esbjerg kjøper nå sin tredje virksomhet, Bramidan Group. Bak oppkjøpet står en rekke solide lokale familier, som deltar i investeringssamarbeidet Zefyr Invest, samt Bramidan sine ledende medarbeidere.

Foto: Henrik Dueholm Madsen CEO Bramidan (bakerst), Kurt Bering Sørensen styreleder (v), Birgitte Nygaard Jørgensen og Lars Stagaard Jensen (h) fra Zefyr Invest.

Nye investorer vil gi vekst og arbeidsplasser

Lars Stagaard Jensen fra Zefyr sier dette om valget av Bramidan: «Den stigende fokuseringen på resirkulering av avfall i den vestlige delen av verden holdt sammen med, at Danmark er kjent og anerkjent i verden for deres fokus på bærekraftdyktighet og resirkulering, gjør det naturlig for kunder i hele verden å se mot Danmark og en dyktig nisjevirksomhet som Bramidan, når det handler om innkjøp av produkter til resirkulering av avfall. Virksomheten har vært mange år på markedet og er en kjent og respektert produsent i bransjen.

For hele investorkretsen er det viktig, at en del av de formuer, som blir skapt ved å drive familievirksomheter i generasjoner, blir reinvestert i virksomheter som Bramidan. Investorene legger stor vekt på å investere i en veldrevet virksomhet, hvor det er solid vekstpotensial. Hele ledergruppen forsetter i den nye eierstrukturen, og det samme gjør medarbeiderne. I styret blir Kurt Bering Sørensen leder.

Henrik Dueholm Madsen CEO Bramidan med ny styrelder og investorer fra Zefyr Invest

”Jeg føler det er veldig bra å investere og bli med i en virksomhet, hvor det er en god ledelse og også en stor produksjon av produkter som understøtter omstillingen til en mer sirkulær økonomi. Her er potensialet til å selge enda flere av produktene som selskapet allerede tilbyr.”

— Kurt Bering Sørensen, Styreleder

Kurt Bering Sørensen på besøk hos Bramidan

Sterkt fundament for fremtiden

Henrik Dueholm Madsen, CEO: «Jeg gleder meg til å bli en del av den nye eierkretsen. Det betyr mye for meg, at Bramidan fortsatt har investorer i ryggen, som ser langsiktig og består av solide forretningsfolk som har drevet sin egen virksomhet. Dette er de beste forholdene for å få ett selskap til å vokse, og Bramidan har fortsatt mye potensiale.

keyboard_arrow_up