Nyheter FRa bRAMIDAN & presto


Effektiv avfallshåndtering på sykehus og klinikker

20 februar 2023

Helseomsorgen har store utfordringer med hensyn til håndtering av de store mengder avfall, som daglig genereres - både medisinsk avfall og papp, folie, plast eller organisk avfall. Noen fraksjoner kan og bør gjenanvendes. Sjekk her, hvordan vertikale presser vil øke effektiviteten av og lettheten i avfallshåndteringen, både hos medisinske klinikker og på sykehus.

Bramidan B4 ballepresser vs hospitalsgang og læger på gangen

Bortskaffelse av medisinsk avfall i overensstemmelse med loven

Basert på helsedepartementets regler for den detaljerte metode til håndtering av medisinsk avfall, er korrekt kategorisering av avgjørende betydning for den videre håndtering av avfall på sykehus og klinikker.

Ifølge lovgivningen skal sortering av medisinsk avfall skje ved å innsamle det i containere eller poser på det sted, hvor det genereres. Reduksjonen av avfall i et sykehus eller på en klinik består først og fremst i korrekt sortering ut fra fraksjonenes typer og den foreløpige oppbevaring av det genererte avfall, inntil nøytralisering, bortskaffelse eller gjenanvendelse.

Male nurse pushing bed in hospital hallway

Avfallshåndtering (ikke kun medisinsk) på sykehus og klinikker

Helsedepartementet spesifiserer håndteringen av medisinsk avfall og metodene til å adskille disse typer avfall på sykehus, klinikker og andre medisinske områder. Til gjengeld defineres det ikke metoder til å redusere mengden av annet og gjenanvendelig avfall.

Blandt de største utfordringer med avfallshåndteringen, som sykehus og klinikker står over for, er de store mengdene avfall, som stammer fra transportemballasjer til legemidler, medisinske leveranser eller medisinsk utstyr.

Disse omfatter, men er ikke begrenset til:

  • stop Organisk avfall
  • stop Kartong, papir og papesker
  • stop Folie
  • stop Plastavfall av forskjellige typer

Medisinske anlegg genererer enorme mengder plast- og pappavfall, hvilket er et alvorlig problem, hvis ikke man har en gjennomtenkt strategi for avfallsreduksjonen. Dårlig optimert avfallshåndtering reduserer effektiviteten av medarbeidernes arbeidsflow og har en negativ innvirkning på miljøet og naturen.

Vertikale ballepresser, som med suksess har blitt anvendt i den medisinske sektor i årevis, kan være en løsning på dette problemet. Slike maskiner til komprimering av gjenanvendelig avfall er et godt valg og et supplement til de øvrige bestemmelser om behandling av medisinsk avfall.

Investér i en liten maskin med store fordeler

Våre maskiner har vært en hjelp på sykehus og andre medisinske områder gjennom mange år. Avfallspressene sørger for en effektiv avfallsreduksjon og optimering av den interne avfallshåndteringen. Stabile og driftssikre maskiner, som dag ut og dag inn komprimerer de gjenanvendelige avfallsfraksjonene. Sykehus og klinikker velger oftest små ballepresser som våre modeller B3 og B4, som passer perfekt inn i små rom. Disse pressene har enkel og intuitiv betjening. Takket være dette kan selv ufaglært personale være i stand til sikkert og effektivt betjene dem.

Generelt er designet på de vertikale ballepressene særdeles gjennomtenkt. Maskinene er utstyrt med et bredt innkast, hvilket sikrer bekvem håndtering av papp- og plastavfall. Selv for de små modellene som B3 og B4 gjelder et lavt støynivå. B3-modellen kjører med 65-68 dB under drift, og B4-modellen har et så lav støynivå som kun 57-60 dB. Som følge her forstyrrer ballepressen hverken medarbeiderne eller pasientene i de tilstøtende lokalene.

Ballepressene oppfyller strenge sikkerhetsstandarder - deres drift er ikke kun enkel, men også sikker.

Ballepressene har brukervennlig betjening og er sikre i bruk

Se hvordan våre ballepresser virker


La oss hjelpe deg til å velge den riktige avfallshåndteringsløsningen

Finn en kontaktperson i ditt område

Ring direkte eller fyll ut kontaktskjemaet. 932 63 330

Fyll ut skjemaet og vi vil kontakte deg.

keyboard_arrow_up