Nyheter fra bRAMIDAN & presto


Energieffektivitet er et viktig tema i mange virksomheter. Hvor setter du din energi inn?

31. mars 2023

Energieffektivitet er f.eks. når vi innreder og isolerer våre hus, så vi ikke fyrer for kråkene. Hvis vi både i våre private hjem og hos virksomhetene bedre utnytter energien og har fokus på gjenbruk, belaster vi miljøet mindre. Uten at vi føler, det blir på bekostning av den velferd, vi har blitt vandt til. Ideen om en bæredyktig utvikling innebærer netopp optimal utnyttelse av ressursene. Hvorfor er det så viktig å øke energieffektiviteten, og hva har det med en ​​ballepresse å gjøre?

Hvorfor er energieffektivitet viktig?

En positiv påvirkning av miljøet gir deg mulighet for å beskytte de neste generasjonene og skape de beste mulige levevilkår for dem. Med bevissthet om et rasjonelt forbruk av energi og de tilgjengelige ressursene gjør vi det mulig å redusere forurensingen av miljøet.

Bramidan & Presto tror på målene for bæredyktig utvikling, som FN har satt over for sine medlemsland. Disse mål omfatter bla. bæredyktig energi og ansvarlig forbruk og produksjon. Mål, som skal forebygge og løse noen av den moderne verdens problemer. Derfor utvikler vi maskiner til avfallsløsninger, som effktiviserer og beskytter miljøet. Vi ønsker å dele våre kunnskaper om energieffektive løsninger med virksomheter, som også ønsker å forbedre deres energieffektivitet.

Ballepressens energieffektivitet - hva er det?

Hva er energieffektivitet? Det kan være å produsere mer energi ut fra samme råmateriale eller å minske forbruket av energi ved produksjon og transport. Det kan også beskrives som forholdet mellom det oppnådde resultat og mengden av ​​energi, som forbrukes av maskinen. Hvis du tar en ballepresse, som komprimerer papp eller plast, betyr det, at maskinen bruker meget lite energi i forhold til sluttresultatet, altså komprimert gjenbrukbar avfall. Med andre ord: du kan med forholdsivs lave strømkostnader komprimere store mengder avfall, som kan inngå i en syklus av gjenanvendelse.

Økt energieffektivitet er rettet mot å minimere energiforbruket samtidig med, at tempoet i din forretningsutvikling opprettholdes. Når du kjøper eller leier en vertikal ballepresse til komprimering av dine fraksjoner, kan du velge mellom mange modeller i forskjellige størrelser, som passer til behovet i din virksomhet. 

For aktivt å kontrollere maskinens ytelse og effektivitet og dermed energiforbruket, kan ballepressen tilkobles vårt overvåkningssystem BRA-IN. Det gir deg mulighet for å innsamle data om driften av ​​maskinen, herunder antallet av fremstilte baller mm. Dermed kan du trekke raskere og bedre beslutninger i din daglige styring av virksomhetens avfallshåndtering.

Kulørte plastballer og papballer stablet klar til afhentning

Hva kan en ballepresse ellers tilby?

Ballepresser hjelper med å håndtere avfall effektivt og å spare plass til oppbevaring. Dette gir deg igjen mulighet for å redusere kostnadene til avfallshåndtering i virksomheten. 

Men du oppnår også andre fordeler. Ballepressene gir deg mulighet for å skape et sikkert og ryddig arbeidsmiljø. Alle våre ballepresser oppfyller bl.a. EU-sikkerhetsstandarden - EN 16500, som har vært gjeldende siden 2015. Det betyr, at maskinen gir en advarsel om uregelmessigheter eller helt stopper, f.eks. er det ikke mulig å kjøre en presssyklus, mens døren står åpen. Dette beskytter operatøren av avfallspressen.

Videre ligger støyen fra maskinene på et meget lavt nivå. Vi har markedets mest støysvake ballepresser. En av de større pressene, modell X25 har et støynivå på kun 59-60 dB. Støyen fra denne modellen kan sammenlignes med driftslyden fra en støvsuger eller et klimaanlegg. Som et resultat av dette, er operatøren av ​​maskinen i stand til å høre, hva som skjer omkring ham.

Gul Bramidan ballepresser overholder Sikkerhedsstandard EN16500

Sikker håndtering av ballepressen

Maskinen er sikker i bruk. Alle ballepressene er fremstilt i overensstemmelse med EN16500-standarden, som krever det høyeste nivå av sikkerhet for maskinens funksjoner. 

Hurtig pressecyklus vist med ikon ved gul ballepresser

Rask presssyklus

Pressen arbeider i en kort presssyklus, som varer fra 18 til 51 sekunder, avhengig av maskinens modell. Maskinen er utviklet til å arbeide både økonomisk og effektivt.

Bramidan ballepressere er lige så støjsvage som et klimaanlæg

Se video av pressene fra vår X-serie
Støysvake ballepresser komprimerer gjenbrukbart avfall til stabelbare baller.

Se video om avfallspressenes høye sikkerhetsnivå
Bramidan ballepresser sikrer det høyeste nivå av sikkerhet, jvnf. sikkerhedsstandard EN16500.


Sikkerhet er viktig for våre kunder

Utover besparelser i tid og generelle omkostninger til avfallshåndtering, verdsetter våre kunder også det høye sikkerhetsnivået, som våre ballepresser representerer. Hos Sauer-Danfoss, som er en global produsent av hydrauliske og elektroniske systemer, har man ballepresser plassert ved avfallskilden, hvor pappavfallet oppstår, nemlig inne i produksjonshallen. De fremhever selv den trygghet og det høye sikkerhetsnivået, når medarbeiderne presser tomme pappesker. Les hele Danfoss kundereferansen her.

Vi ønsket å øke arealet til produksjon og ha færre avfallstømminger, samt øke sikkerheten.

— Henning Sørensen, Strategisk innkjøper, Danfoss

Øk energieffektiviteten med Bramidan ballepresser

Hvis du vil vite mer om energieffektiviteten ved ballepresser og fordelene ved å bruke dem, så kontakt oss! Vi forteller deg mer om våre maskiner og hjelper deg med å velge en ballepresse, som vil fungere for din virksomhet


Ta kontakt med oss for å få vite mer!

Finn en kontaktperson i ditt område

Ring direkte eller fyll ut kontaktskjemaet. 932 63 330

Fyll ut skjemaet og vi vil kontakte deg.

keyboard_arrow_up