FAQ’s – Annet utstyr for avfalls håndtering

Disse spørsmål er ofte stilt om annet utsytr vi tilbyr for håndtering av gjenvinnbart avfall:

Mange er ikke klar over at isopor kan lett gjenvinnes.

Komprimert isopor med høy tetthet er enkel å foredle til ny plast eller skum produkter. Gjenvunnet isopor er brukt i mange plastprodukter som f.eks. mobiltelefoner, høyttaler, TV-er og leketøy. Å gjenvinne isopor er både mye billigere og miljøvennlig enn å produsere ny plast.

Dette betyr at isopor er en ettertraktet råvarer blant annet i Kina hvor det er behov for store mengder plast til produksjon av nye produkter.

En EPS granulator kverner isopor til små biter og reduserer materialets volum med en tredjedel. Bitene samles i en sekk inn i maskinen og sendes videre til gjenvinning.

Maskinen er utstyrt med to akslede rotorer som snur rundt i høy hastighet i motsatt retning til hverandre. Isopor passer gjennom og blir knust til små biter.

Tommelfingerelgen er at dersom EPS materialet kan knekkes for hånd, kan den kastes i en granulator.

EPS typer som har en høyere tetthet, f.eks. brannhemmende isoleringsplater, XPS eller fuktig EPS må heller behandles i en skruekomprimator enn i en granulator.

Siden innkastet på granulatoren måler 548 x 552mm kan selv rimelig store enheter med EPS kastes i maskinen.

Påfyllingsåpningen er plassert høyt av sikkerhetsmessige årsaker. Det beskytter operatøren fra å komme i kontakt med rotatorene.

EPS brytes ikke ned. Blir den sendt til deponering vil den ligge der bestandig. Det er derfor viktig at EPS blir håndtert på en forsvarlig måte.

Dersom du håndterer mye EPS ved din bedrift vil komprimering og gjenvinning av EPS bidra til å redusere kostnadene bedriften har i forbindelse med avfallshåndtering. Komprimerer du EPS vil den bruke mindre plass i din avfallscontainer og du vil spare penger på transport. Samtidig tar du et ansvar for miljøet.

Hvor lenge maskinen vil leve er avhengig av mengde og type EPS som skal behandles.

Bramidans maskiner har en sterk konstruksjon og overflaten er behandlet for å motstå korrosjon, nettopp for å forlenge maskinens forventet levetid.

Ja, det kan den. Kjøkkenavfall blir presset i en plastpose inne i et galvanisert stål beholder. Sekken er forhindret i å sprekke og det er ingen risiko for at fersk mat kan bli forurenset av avfallet.

Sekkepressen er utviklet for bruk i områder der hygiene er i fokus. Den galvaniserte overflaten gjør den motstandsdyktig og eliminerer muligheten for rust og malingsflak. 

Våre løftevendere er utviklet for å brukes med standard plastbeholdere i størrelse 370 til 1100 liter.

Ja det kan de. Vi tilbyr løftevendere med hjul. Sett din beholder i løftevenderen og frakt den til din komprimator. Løftevenderne leveres med faste eller vendbare hjul og er utstyrt med bremser for din sikkerhet.

keyboard_arrow_up