FAQ’s –  Type avfall

Kunder spør ofte om håndtering av disse avfallstyper:

Ja, i alle høyest grad.

Når pappen er ren og tørr, det vil si ikke tilsølt med olje eller mat, kan den gjenvinnes. Sortert papp kan gjenvinnes inntil flere ganger. Enkelte type papp er lagd av 100 % resirkulert material, mens de fleste kvaliteter er lagd av alt fra 70 til 90% resirkulert material.

Når pappen ankommer fabrikken for gjenvinning, blir den sortert, kuttet i strimler og så oppbløtt i kjemikaler som bryter ned fibrene slik at det løses opp til en papirmasse.   

Massen blir nøye filtrert for å fjerne lim, metall, fargestoffer m.m. Den rene massen tørkes i plater som deretter blir limet sammen lag på lag for å produsere ny papp. Denne pappen blir brukt til å lage nye pappesker og annen pappemballasje.

Resirkulering av papp er et effektivt miljøtiltak siden prosessen krever liten eller ingen tilføring av nytt material og lite energi.

Myk plast kan presses i alle Bramidans ballepresser. Hvilken presse du velger vil avhenge mengden og formen på plasten.

Myk plast er et verdifullt material. Den finnes i store mengder som strekkfolie, bærepose og søppelsekker.

Hvilken pris plastavfall kan selges for vil være avhengig av hvor godt sortert materialet er. Jo bedre sortert, desto høyere verdi.

Bramindans minste pappresser krever lite plass og esker fra sko og støvler kan kastes rett inn.

Les mer om størrelse på fyllingsåpning i produktbeskrivelsen til hver enkel maskin.

Bekymrer deg ikke. De fleste av våre pappresser kan håndtere emballasje fra en 60 tommers TV.

Den aller bredeste maskin, B30 Wide, kan til og med håndtere emballasje fra en 65 tommers TV uten at pappen må først kuttes i mindre biter.
Les mer om størrelse på fyllingsåpning i produktbeskrivelsen til hver enkel maskin.

Det kan de, men arbeidsflyten er mer effektiv dersom hele esker kastes i pappressen. For øvrig blir pappballen mer kompakt dersom eskene kastes uten forarbeid. 

Ja, den samme maskin kan brukes for begge material men ikke samtidig. Vi anbefaler at avfallet sorteres og baller av ren papp eller plast presses.

Bruk gjerne et sekkestativ og fyll sekker med plast mens pappen presses. Når du har samlet nok sekker med plast kan disse presses til en kompakt balle.

Ja, Bramidans X-serie presser PET flasker.
PET er mye brukt til mineralvann flasker men PET finnes også i drikkebegre og mat emballasje.

Før flaskene kan presses må lokkene fjernes ellers vil falskene inneholder mye luft og ballene vil ikke bli fast og stabil.

For å øke ballens stabilitet anbefaler vi at det legges et lag papp i bunn av maskinen og et på toppen av den ferdig ball før den balles ut.

Ja, du kan bruke en Bramidan emballasjepresse for å presse emballasje av lett metal slik som brukes til mat og aluminiums bokser.

Pressen som brukes til metall emballasje må ha en forholdsvis høy presskraft. Det er viktig at materialet blir godt presset allerede ved den første pressesyklus. Bramidans X-serier  er best egnet for å presse denne type materiale.

Vi anbefaler at det legges et lag papp i bunn og på toppen av ballen. Det kan også være en fordel å pakke den ferdig ballen inn i plastfolie for å holde den stabil.

Alle typer bokser! Aluminium, blikk, malingsspann, hermetikkbokser. Alle typer opp til 30 liter. Spraybokser med trykk skal ikke presses.

Boksene trenger ikke å vaskes før de presses men det er viktig at de er tomme.

Pressen kan leveres med et dreneringssystem, med et brett for oppsamling av væske. For at maskinen skal være driftssikker i mange år vil du kanskje vurdere å skaffe maskinen i en galvanisert utførelse.

Ja, det kan du. Vår fatpresse er utviklet til komprimering av oljefat og andre tønner uten eksplosivt innhold. Fatpressen er spesielt egnet til fat opptil 200 liter.  

Pigger i pressplaten punkterer fatet slik at luften kan presses ut. Maskinen reduserer avfallsvolumet med opptil 90%.

Nei, oljefatene må ikke rengjøres. De må i midlertid være tom for potensiell eksplosivt innhold.

Ja Bramidans X30 og X50 maskiner kan brukes til komprimering av avfall av aluminium.

For å sikre stabile baller er det viktig at materialet blir godt komprimert allerede under den første pressyklus. Bramidans X-serie maskiner har lange sylindere montert inn i presskammeret. Disse presser med høyt trykk helt ned i bunnen av maskinen. Dette kalles for «lange slag». Optimal komprimering oppnås selv når maskinen er så å si tom.

Vi anbefaler at det legges et lag papp i bunn og på toppen av ballen. Det kan også være en fordel å pakke den ferdig ballen inn i plastfolie for å holde den stabil.

Bramidan tilbyr et system som kombinerer pressing og drenering, noe som er praktisk der emballasje fra drikkevarer skal presses.

Den nedre delen av døren er forseglet for å unngå søling.

For å øke driftssikkerheten på maskiner som brukes til pressing av emballasje med væskerester, foreslår vi at det vurderes å skaffe en maskin i galvanisert utførelse.

Dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle avhengig av hvilket material som skal presses. Det kan være behov for å bearbeide materialet, f.eks. kverne det, før det presses.

Ta kontakt med en av våre salgskonsulenter for råd.

keyboard_arrow_up