FAQ’s – Generelt

Kunder stiller generelle spørsmål som disse:

Ved å benytte en emballasjepresse for komprimering av gjenvinnbart avfall som myk plast og papp, vil du redusere de totale kostnadene forbundet med avfallshåndtering i bedriften.

Ved å minske avfallets volum vil du ha behov for færre containere og færre hentinger. Plassen som ellers var brukt til avfallshåndtering blir frigjort til annen bruk og intern logistikk vil kunne bedres og effektiviseres.

Disse fordelene kan du oppnå. Ta kontakt med oss i dag så hjelper vi deg finner den rette løsningen.

Hvilken type utstyr du velger vil være avhengig av flere faktorer: Det daglige avfallsvolum, avfallstyper og størrelser samt hvor mye plass du har til rådighet.

Disse faktorene kombinert med bedriftens arbeidsflyt og fysisk utforming vil danne rammene for en skreddersydd løsning for din bedrift.

Våre salgskonsulenter vil bistå deg i å ta dette rette valget.

Bramidan har vært i markedet i nesten 50 år og har levert flere enn 110.000 maskiner over hele verden.

Bramidan er en av de største leverandører av vertikale ballepresser og komprimatorer og leverer verden over via sine egne datterselskaper og nesten 50 internasjonale forhandlere.

Bramidan er et dansk firma. Våre vertikaler ballepresser er tegnet og produsert ved vår fabrikk i Bramming, Danmark og de blir fraktet til forhandlere og kunder direkte derfra.

Våre kunder inkluderer en rekke kjente internasjonale bedrifter som opererer i mange forskjellige industrier. Følg denne linken for en liste over utvalgte referansekunder.

Vi tilbyr 1 år på maskinen og 1 år på deler, gjelder ikke slitedeler

Våre priser er svært konkurransedyktige og de totale eierkostnader (TCO) er lave.

En av våre selgere vil, uten kostnad for dere, gjennomføre en analyse som viser de totale kostnadene som bedriften har ved den nåværende avfallsløsning. Ut i fra denne analysen vil man kunne beregne besparelsene og fordelene som vil komme som følge av anskaffelse av en ny løsning fra Bramidan.

Våre standard tilbud inkluderer en komplett maskinalt.. Maskinen leveres med fiberbånd slik at du kan begynne å bruke den umiddelbar. Telefonsupport er også tilgjengelig.

Vi produser maskiner på bestilling men har en basis lagerbeholdning av standard maskiner slik at vi kan levere til våre faste kunder på 2 – 3 uker. Ta kontakt med oss for de raskeste leveringstider.

Vi har vårt eget BRA-IN system som er web basert. Informasjon samles via et modem i hver maskin.

Med BRA-IN kan du
• Kontakte hver enkel maskin i din portefølje
• Motta SMS-er eller e-post når maskinen er full
• Gi beskjed til din avfallsoperatør direkte når det er baller å hente eller en kontainer å tømme.
• Samle informasjon om antall baller som produseres over tid
• Spare tid og penger gjennom fjernservice og feilsøking
• Regne ut dine egne total eierkostnader (TCO)

Helautomatiske løsninger er tilgjengelig avhengig av dine behov.

Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Ja. En horisontal ballepress kan tilpasses dine behov ut i fra arbeidsflyt, avfallsflyt, avfallstype, tilgjengelig plass og foretrukken fyllingsmetode.

Vi er bestandig interessert i å finne den optimale løsning for våre kunder. Dersom det er behov for en spesial maskin eller en tilpassing vil vi vurdere om det lar seg gjøre.

Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Vanligvis vil din avfallsoperatør kunne hente ballene hos deg. Hvis ikke, kan vi sette deg i kontakt med en lokal gjenvinningsbedrift som kan bistå deg.

Ta kontakt med ditt lokale gjenvinningsfirma. De kan hente papp, plast og andre typer avfall.

Våre brosjyrer og manualer er tilgengelig i 45 forskjellige språk. Har vi ikke disse dokumenter i ditt språk, vil vi lage en oversettelse som leveres med maskinen.

keyboard_arrow_up