FAQ’s – Horisontale ballepresser

Kunder har stilt disse spørsmål om våre horisontale ballepresser:

Den største forskjellen er retningen som maskinen presser i.

Vertikaler ballepresser komprimerer avfall ved å trykke vertikalt nedover. Avfallet kastes inn i kammeret og en pressplate beveger seg fra øverst i kammeret mot bunnen. Når ballen er ferdig produsert blir den vippet ut fra det vertikale kammeret og på en pall eller tralle.  

En horisontal ballepresse fylles via et innkast. En pressplate kommer fra siden og presser avfallet i en horisontal retning. Når en balle er ferdig produsert blir den bundet sammen med metalltråd og presset ut av maskinen på to syreskinner.

Vertikale og horisontale presser kan bearbeide omtrent de samme typer material. Men en horisontal presse produserer større baller og kan håndtere et større volum pr dag. Dessuten kan en horisontal presse mates ved hjelp av et transportbånd fra en shredder (kvern) eller ved hjelp av et sugeanlegg. Slike delvis automatiserte systemer vil øke effektivitet og reduserte personalkostnader.

Vertikale presser krever mindre plass enn horisontale noe som gjør dem lettere å plassere.

Det er mange elementer å ta stilling til når man skal velge den rette ballepresse. Ta kontakt med en av våre spesialister for veiledning.

En horisontal ballepresse kan komprimere myke materialer som papp, papir og kvernet PET.

Størrelsen på ballene vil variere avhengig av maskintype. Les mer i maskinspesifikasjonene her.
Vekten vil også variere avhengig av maskintype og materialet. Du kan i midlertid forvente ballevekt på mellom 200 og 300 kg ved de minste modellene og mellom 350 og 450 med de største modellene.

Plast vil som oftest gi de tyngste ballene, papp og papir de letteste.

Alle horisontale kanalpresser har et automatisk system for å binde av de ferdige ballene. Lengden på ballene kan også stilles inn etter dine behov.

Vi tilbyr flere alternative muligheter for fylling: fra begge sider, fra baksiden, fra toppen. Det kan også velges om mating skal skje manuelt eller automatisk.

Ta kontakt med vårt salgskontor for mer informasjon.

Etter en opplæring i korrekt bruk av maskinen er den lett å betjene. Vi anbefaler at en medarbeider blir utnevnt til «superbruker». Vedkommende ta ansvar for opplæring av de øvrige brukerne i korrekt og sikker bruk av maskinen. Superbrukeren bør også lære og ta ansvar for vedlikehold av maskinen samt noen enklere reparasjoner.

Syklustid er tiden det tar fra man trykker på start knappen til maskinen har kommet i posisjon igjen. D.v.s. at man kan fortsette å fylle maskinen. Syklustid varierer etter maskintype men kan være så kort som 24 sekunder.

En horisontal presse kan installeres enten innendørs eller utendørs. Den må stå på et solid underlag av betong  som er dimensjonert å tåle maskinens vekt.

Dersom maskinen plasseres utendørs må den beskyttes mot «vær og vind».

keyboard_arrow_up