FAQ’s – Komprimatorer

Blant ofte stilte spørsmål om vår komprimatorer er disse:

En avfallskomprimator er en maskin som komprimerer avfall. Det er en maskin med stor kapasitet. Den kan forvandle flere tonn med avfall til et mindre volum.

Komprimatoren består av en pressenhet og en container. Pressenheten presser avfallet i en horisontal retning inn i containeren. Når komprimatoren er full, hentes den av din avfallsoperatør. Avhengig av materialet og lokale forhold vil komprimatoren fraktes enten til en gjenvinningsstasjon eller et forbrenningsanlegg for tømming.

Komprimatorer kommer i et forskjellige størrelser og typer for håndtering av ulike typer og mengder avfall.

Forskjellen ligger i hvorvidt pressenheten følger med komprimatoren eller blir igjen på brukerstedet under tømming.

Stasjonær komprimator:
Pressenheten på en stasjonær komprimator blir fastmontert på brukerstedet. Den festes til betong eller asfalt underlaget.

Containeren er koblet til pressenheten med skraller. Når containeren er full kobles den fra pressenheten og fraktes vekk for tømming. Man kan ha en tom container i reserve slik at den kobles til pressenheten når den første containeren er til tømming.

Dette betyr at mating av maskinen kan fortsettes nesten uten stopp, noe som gjør en stasjonær komprimator godt egnet på plasser der det er store mengder avfall og man er avhengig av kontinuerlig drift.

Mobil komprimator
På en mobil komprimator er pressenheten og containeren i ett og hele maskinen fraktes bort i forbindelse med tømming.

Siden maskinen består av to enheter er det mulig å ha en mye større container til maskinen. Kapasiteten økes med ca 50%. En stasjonær komprimator er ideelt på plasser der det er store mengder avfall og der man er avhengig av å kunne mate maskinen uten særlig avbrekk.

Når containeren er fjernet for tømming kan den erstattes med en reserve container og man kan fortsette å fylle maskinen.

Med en mobil komprimator trenger du ikke å foreta noen byggemessige endringer på brukerstedet. Maskinen kobles til strømmen og er klar til bruk.

Dette gjør en mobil komprimator til en fleksibel løsning som kan også plasseres midlertidig.

Ja, det kan den. Våre komprimatorer leveres i standard RAL farger. Lakkeringen som brukes er fri for både bly og kromat.

Komprimatorenes store, glatte overflater gir god plass til markedsføring, for eksempel til din firmalogo.

Dette vil avgjøres av hvilken type komprimator man har.

Komprimatorer blir mest brukt til papp, papir, plast, restavfall og matavfall.

Det finnes også komprimatorer som er utviklet for å håndtere våtavfall/matavfall, EPS, styroform og trevirke.
Vi anbefaler at du rådfører deg med vår salgskonsulent før du komprimerer andre avfallstyper en de som maskinen er utviklet for å håndtere.

Ja, det kan den. Våre komprimatorer er utviklet for å motstå alle slags vær. De har en sterk, fullsveiset stålkonstruksjon for å hindre rustdannelse. I tillegg er de behandlet med høykvalitets pulverlakkering for å unngå at overflaten flaker og ruster.

En komprimator er trygg å bruke. Komprimatorene er grundig testet før levering for å påse at de oppfyller de strengeste krav til sikkerhet.

Alle kan fylle maskinen på en trygg måte. Alle mekaniske og elektriske deler er bygd inne i maskinen og er utilgjengelig for brukerne. Kontrollpanelet er plassert på utsiden av innkast på en plass som er lett for operatøren er kommer til. Nødstoppknappen er plassert på kontrollpanelet slik at den kan nås rask.
Våre komprimatorene er produsert hos vår partner Presto GmbH i Tyskland. Presto har mer enn 50 års erfaring i bransjen og produktene er anerkjent for kvalitet. Alle maskinene er EU CE merket og møter alle vesentlige krav stilt av EU til sikkerhet og helse. I tillegg er to av maskin kategoriene sertifisert i tråd med GS, Geprüfte Sicherheit. Dette betyr at et uavhengig, statlig organ har testet maskinene og funnet at de oppfyller krav til sikkerhet.
Firmaet Presto GmbH er både ISO 9001 og SmS, Sicherheit mit System, sertifisert som bekrefter at bedriften er opptatt av å levere produkter som ivaretar kundenes interesser i forhold til sikkerhet.

Nei, alt vedlikehold og service skal foretas av en profesjonell servicetekniker.

Nei. Men det skal gjennomføres en obligatorisk årlig sikkerhetskontroll. Dette for å kontrollere at alle krav til sikkerhet og funksjonalitet er ivaretatt.

Bramidan & Presto AS leverer et profesjonelt serviceprogram utviklet for å møte våre kunders behov. Med en serviceavtale på plass, er man sikker på at maskinen og sikkerhet blir ivaretatt.

Våre komprimatorer bruke 3 L / N / PE; 400 V, 50 Hz som standard men kan også tilpasses for 230 V.

Stasjonære og mobile komprimatorer bruker 32 ampere sikringer mens en skruekomprimator vil vanligvis kreve en 62 ampere sikring.

Les mer om kravet til strømforsyning i hver enkel produktbeskrivelse.

Installasjon av en mobil komprimator kreves ingen byggemessig tilrettelegging og kravene til underlaget er minimale. Det som må være på plass er den nødvendige strømforsyning. Så er det bare å sette i kontakten og ta maskinen i bruk.

Er komprimatoren plassert på en offentlig plass kan du sikre den med en digital autolås. Dette vil hindre uvedkommende i å kunne bruke komprimatoren. Låsen styres med en PIN kode eller nøkkelmerke slik at kun de med tilgang til koden eller nøkkelmerke kan betjene maskinen.

En digital autolås kan uansett være et godt sikkerhetstiltak.

Det er flere faktorer enn mengde avfall som kan avgjøre om en komprimator løsning kan være aktuelt.

Når Bramidan & Presto AS vurderer ditt behov for en komprimator vil vi ta i betraktning bedriftens størrelse, arbeidsprosedyrer, rutiner for avfallshåndtering, produksjonsflyt og tiden som går til avfallshåndtering. Det som avdekkes her vil bestemme hvilken løsning er best for å spare tid og penger i forbindelse med avfallshåndteringen.

En komprimator er svært enkelt å betjene. Avfall kastes i innkastet og avhengig av hvilken løsning du har, trykker du enten på start knappen for å starte maskinen eller maskinen starter av seg selv.

Ja. Vi tilbyr fleksible leie- og leasingavtaler for både kort- og langsiktige perioder.
Etter endt leie- eller leasingperiode kan du velge om du vil utvide leie- eller leasingavtale, kjøper ut utstyret eller avslutte avtalen.

For å ha en total oversikt over kostnadene forbundet til maskinen kan du bygge inn en serviceavtale i leie- eller leasingavtalen.

Etter at avfallet er komprimert blir det oppbevart i kontaineren. Når kontaineren er full blir den hentet av avfallsoperatøren for tømming og returnert til brukerstedet.

Vekten varier fra modell til modell, men ligger mellom 4500 og 5250 kg.

Prestos PHR og PSR mobile komprimatorer som er utviklet for å håndtere våtavfall, veier mellom 2750 og 4350 kg.
Se produktblad for mer informasjon.

Ja, vi har komprimatorer som er utviklet for å håndtere organisk avfall, f.eks. matavfall. Organisk avfall kan ha et svært ubehagelig lukt og det kan hende at det lekker væske fra komprimatoren. Derfor har Prestos spesialutviklet PHR and PSR mobile komprimatorers for å komprimere organisk, fuktig avfall eller restavfall som inneholder organisk material.

Pressplaten i PHR og PSR komprimatorene er selvrensende og bakdøren har en gummilist for å hindre lekkasje.

Våre stasjonære komprimatorer og skruekomprimatorer kan integreres i et automatisk fyllingssystem som transportbånd eller avsug.

Ta kontakt for mer informasjon.  

Det er mulig å integrere en komprimator til bygget. Den kan man koble til en sjakt slik at avfallet kastes i sjakten gjennom et hull i veggen. Det gjør avfallhåndtering mer effektiv.

Ta kontakt med oss for mer informasjon.

En skruekomprimator kombinerer knusing og komprimering av avfallet. En kraftig skrue roterer i innkastet og knuser avfallet for deretter å tvinge det inn i kontaineren.

Ja, det er det den gjør best. Den kraftige skruen knuser selv det mest ikt avfall. Den kan også brukes på ekspandert material som EPS.

Ved å knuse avfallet før den komprimeres oppnås det en mye høyere komprimeringsgrad.

Ja det kan den. Komprimatoren må spesial tilpasses ut i fra volum og form på avfallet.

Rådfør deg hos oss før du komprimerer tre eller annet hardt og omfangsrikt avfall i din komprimator.

Ja, det kan den. Skruen er meget effektiv og knuses materialet fortløpende slik at det ikke blir liggende i innkastet. Dette eliminerer behovet for å vente på at press syklusen kjøres ferdig før man kan fortsette å mate maskinen, slik som det er med en standard komprimator.

keyboard_arrow_up