Nyheter fra Bramidan & Presto


Hvordan håndterer man byggeavfall? Kan man gjøre det enklere og mer effektivt?

11 oktober 2022

Det genereres mange forskjellige avfallsfraksjoner i byggebransjen. Det er omfangsrikt avfall som myk og hard plast, skum, EPS-plater og pappesker. Hvordan kan man optimere avfallshåndteringen i byggebransjen?

Regler for avfallshåndtering i byggebransjen

Alt avfall som genereres under byggeprosjekter som renoveringer, oppbygging og riving skal håndteres korrekt på byggeplassen. Dette kan gjelde avfall som for eksempel mur, betong, puss, asfalt, tre, metall, glass og plastavfall.

Noen typer avfall krever spesiell håndtering og riktig oppbevaring, mens for eksempel papp og plast er enklere og ta seg av.

Håndtering av byggeavfall er ikke lengere et problem!

Hovedentreprenører og andre virksomheter, som opererer i byggebransjen, står hver dag overfor flere logistiske utfordringer relatert til avfallshåndtering. De genererer enorme mengder forskjellig avfall og de må også finne en effektiv håndtering av det. Hvordan reduserer du volumen av den samlede mengde papp, plastfolie og hardplast?

Svaret er komprimering. Ved å komprimere avfall i en ballepresse eller komprimator kan virksomheter i byggebransjen forbedre driften vesentlig, optimere logistiske prosesser og minimere nødvendige transportkostnader.

Dessuten gir komprimering av avfall med en ballepresse eller en komprimator deg mulighet for å oppnå sekundært råmateriale av høy kvalitet, som kan være en ekstra inntektskilde for virksomheten.

Med den lavest mulige TCO (Total Cost of Ownership) gjør Bramidans maskiner det enkelt å budsjettere de samlede omkostninger ved å eie og benytte en ballepresse eller komprimator.

Denne type utstyr kan brukes av utviklere, produsenter av byggematerialer, distributører og hovedentreprenører.

Er du i tvil om hvordan du velger den riktige maskinen som passer til dine behov?

For virksomheter som opererer i byggebransjen, krever prosessen med å velge en avfallskomprimator en grundig analyse av dine behov og forventninger, sammenlignet med den type utstyr som er til rådighet.

Vertikale ballepresser

Vertikale ballepresser er gode til å komprimere forskjellige typer avfall, som papp, papir, mykplast, aluminium og hardplast som PET-flasker. Samtidig er disse maskinene intuitive og enkle å bruke. De kan også passe inn om det er begrenset med plass, som lav takhøyde eller små rom.

Blandt de anbefalte løsninger er en av de mest populære i bransjen vår pappballepresse B30 Wide. Det brede innkastet passer til store og uhåndterlige pappesker, plastdunker og krympefolie. Denne høyeffektive ballepressen kan enkelt produsere opp til 500 kg pappballer.

RUNI skruekomprimator

En RUNI skruekomprimator kan være en løsning til flere forskjellige typer avfall, som skal komprimeres som feks. EPS (flamingo), PUR-, EPE- eller XPS-skum samt plastfilm og annen plast.

Vårt utstyr kan håndtere en lang rekke forskjellige avfallsfraksjoner

Pappesker

Mykplast / folie

EPS (flamingo)

Skum / EPE

Hardplast

Polyurethane PUR

EPP / XPS


Vil du vite mer?

Vi har kun fremhevet noen få utvalgte modeller, men Bramidan & Presto tilbyr et bredt utvalg av vertikale ballepresser, horisontale ballepresser og komprimatorer.

Vertikal ballepresser B30 Wide

  • stop Produserer pappballer (400-500 kg) og plastballer (400-600 kg)
  • stop Bredt innkast (>1.5 meter) - perfekt til ekstra store pappesker
  • stop Mulighet- glidedør (SD) som åpner automatisk etter hver pressyklus
  • stop Optimering av tid og arbeidsbyrde

Skruekomprimator RUNI SK200

  • stop Komprimerer omfangsrike materialer, feks. EPS (flamingo)
  • stop Produserer kompakte og lett håndterbare blokker, som kan stables (vektfylde ca. 300 kg / m3)
  • stop Reduserer avfallets volum med opp til 50:1
  • stop Automatisk prosess
  • stop Intuitiv betjening

Vi hjelper deg gjerne

Vi hjelper deg med å velge den riktige løsningen, slik at du får den mest effektive avfallshåndteringen!


Vi rådgir om avfallshåndtering.
Ring eller skriv til oss.

Finn en kontaktperson i ditt område

Ring direkte eller fyll ut kontaktskjemaet. 932 63 330

Fyll ut skjemaet og vi vil kontakte deg.

keyboard_arrow_up