Nyheter fra bRAMIDAN


Galvaniserte ballepresser til avfall med væskerester og mobilkomprimatorer til vått avfall - hva virker?

28. oktober 2021

I noen virksomheter oppstår avfall med væskerester eller våte avfallsfraksjoner, som krever spesielt utstyr til bortskaffelse. Til dette formål egner galvaniserte ballepresser og mobilkomprimatorer seg perfekt.

Organisk affald og dåser klar til komprimering

Hva skal man gjøre med vått avfall eller avfall med væskerester?

Hvis du driver en virksomhet, som håndterer matvarer, dagligvareforretning, et hotell eller er i restaurant bransjen, genererer du sannsynligvis en del vått avfall eller fraksjoner med væskerester.

Hva skal du gjøre med det? Du skal håndtere det korrekt og ta hensyn til lovgivningen, økonomiske overveielser og hygienen på arbeidsplassen. Du skal også ha det riktige utstyret, som er korrosjonsbestandig og kan klare vått organisk materiale og avfall med rester av væske, som for eksempel plastflasker, bokser eller kartonger fra meieriprodukter.

Alt etter hvilken type virksomhet du driver, og hvordan dine preferanser er, kan du velge mellom:

 • Galvaniserete ballepresser
 • Mobilkomprimatorer - modell PSR-PHR

Galvaniserete ballepresser klarer avfall med væskerester

Bramidans serie av galvaniserte ballepresser til avfall med væskerester er designet til bruk i våte eller krevende miljøer. Ballepressen anvendes hovedsakelig til å komprimere produkter i plast-, aluminium- og EPS-avfall, som kan inneholde restvæsker. Gjennom komprimering reduserer du volumet av disse fraksjoner betydelig. Det betyr samtidig, at du sparer på omkostninger til bortskaffelse, fordi du minimerer hyppigheten av avfallsavhentninger.

Det tykke zinklaget gjør kammeret og maskinens andre deler, som kommer i kontakt med den våte fraksjon, særdeles motstandsdyktige over for korrosjon. Dessuten kan et dreningssystem hjelpe med å lede den resterende væske vekk fra maskinen, og forseglingen av den nederste dør forhindrer lekkasjer.

Vi tilbyr forskjellige modeller av galvaniserte ballepresser: PC24 HD, X25, X30 og X50, både i basisversjon og utstyret med ekstra tilbehør, som det spesielle drenssystem eller vår BRA-IN overvåkningssystem med mange fordeler. Så du kan enkelt tilpasse maskinen til dine behov. Se nærmere på den lille, men sterke pressen PC24 HD Galvanized.

Hva får du ut av å investere i en galvanisert ballepresse?

 • stop Effektiv komprimering av avfall med væskerester.
 • stop Modstandsdyktig overflate til våte eller krevende miljøer.
 • stop Stor kapasitet til komprimering av avfall.
 • stop Mindre utslipp av CO2 pga færre transporter ifm tømninger.
 • stop Enkel installasjon og lav totalhøyde.
 • stop Overskuelig budsjettering av driftsomkostninger - benytt deg  vår fullservice avtale
 • stop Mulighet for online overvåkning og fjernsupport med  BRA-IN datastyring
 • stop Laveste totale omkostninger over 10 år (TCO - Total Cost of Ownership). Vi ønsker, at omkostningene ved bruk av våre maskiner skal være markedets laveste over 10 år.

Mobilkomprimatorer til vått avfall

Denne type maskiner kan enkelt håndtere organisk og vått avfall, som inneholder væsker og genererer ubehagelige lukter. En særlig forsegling beskytter mobilkomprimatorer model PHR-PSR mot utettheter. Ved hjelp av en ozongenerator kan sjenerende damp og lukt fra maskinen reduseres og kontrolleres effektivt. Betjeningen av utstyret er særdeles enkel. Avfall påfylles gjennom forskjellige traktløsninger tilpasset kundens behov. En pendulerende og selvrensende pressplate beveger seg frem og komprimerer materialet, som presses sammen inne i mobilkomprimatoren.

Når containeren er 75% eller 100% full, lyser en fullmelder lampe, og du kan selv tilkalle avfallsinnsamlingsfirmaet eller sette maskinen opp til automatiske avhentninger. Renovatøren henter og tømmer komprimatoren, og setter den tilbake på sin plass igjen. Enheten er ikke kun meget effektiv, men også sikker i bruk. Alle kabler og elektriske deler er beskyttet mot fukt.

Alle nye mobilkomprimatorer leveres som standard med en BRA-IN styrings- og kommunikasjonsenhet. Den sikrer deg minimal nedetid og utnytter din komprimators kapasitet best mulig. Enda på en miljøvenlig måte pga et meget lavt energiforbruk. Du kan innstille til automatiske avhentninger avhengig av fyllningsnivå og service fjernsupport, og samtidig får du adgang til vår BRA-IN webportal.

Hva får du ut av å investere i en mobilkomprimator?

 • stop Hurtig og enkel installasjon. Koble til strøm og komprimatoren er klar til bruk.
 • stop Løsninger til enkel ifyllning feks. fra rampe, gjennom vegg eller med lift.
 • stop Stor kapasitet til komprimering av avfall.
 • stop Mindre utslipp av CO2 pga færre transporter ifm tømminger.
 • stop Modeller fås med selvrensende presseplate til organisk avfall.
 • stop Overskuelig budsjettering av driftsomkostninger på mobilkomprimatoren - benytt deg av  vår fullservice avtale
 • stop Alle mobilkomprimatorer har innebygget et BRA-IN Control Unit, som gir en lang rekke fordeler
 • stop Laveste totale omkostninger over 10 år (TCO - Total Cost of Ownership). Vi ønsker, at omkostningene ved bruk av våre maskiner skal være markedets laveste over 10 år.

Velg den rette maskinen!

Vi tilbyr et bredt utvalg av presser, mobilkomprimatorer og ballepresser, så uansett hvilket behov for komprimering du har, kan vi finnr en avfallsløsning, som passer til din virksomhet. Maskinene er robuste og motstandsdyktige overfor mekaniske skader og beskyttet mod fukt.

De vertikale ballepressene overholder den strenge europeiske sikkerhetsstandard EN16500, mens mobilkomprimatorene er bygget i henhold til sikkerhetsstandarden EN16486. Dermed får brukeren maksimal beskyttelse i alle driftsfaser.

Våre maskiner er kjennetegnet ved meget pålitelig drift, lave vedlikeholdsomkostninger og bidrar til å redusere omkostningene i forbindelse med bortskaffelse av avfall.  Vi tilbyr også en god garantiordning og fordelaktige serviceavtaler på maskinene. Kontakt oss og få flere opplysninger!

Intelligent datastyring

Trekk raskere og bedre beslutninger med vårt online overvåkningssystem BRA-IN. Med et modem og et data-abonnement kan du optimere din avfallshåndtering og redusere omkostningene.

Vårt serviceteam kan benytte online feilsøking, hvilket betyr færre servicebesøk og besparelser, fordi de kan rette feil online eller medbringe de riktige reservedelene.

Installasjon og service

Vi garanterer ikke kun det rette valg av maskin til ditt behov, men tilbyr også  landsdekkende og rask service.

Våre servicemontører er dyktige og har laget mange store installasjoner av komprimatorer over hele landet.

Gjennom årene har vi oppnådd stor erfaring med komplekse løsninger, som krever overblikk og ikke minst koordinering med byggherrer og ingeniører.

Vil du vite mer om våre avfallspresser? Ring eller skriv til oss.

Finn en kontaktperson i ditt område

Ring direkte eller fyll ut kontaktskjemaet. 932 63 330

Fyll ut skjemaet og vi vil kontakte deg.

keyboard_arrow_up